A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Minden szakmára igaz, hogy annál többet érünk a munkaerőpiacon, minél több speciális dologhoz értünk. Nincs ez másként a fuvarozásban sem: egy sofőr lényegesen több állásajánlat közül válogathat, ha rendelkezik például ADR-jogosultsággal. Igen ám, de ha elvégeznénk egy ADR tanfolyamot, melyiket válasszuk? Az autósiskolák ugyanis különböző ADR tanfolyamokat kínálnak.

Mi az ADR?

Az ADR egy több mint 50 éves nemzetközi egyezményre vezethető vissza. Maga a betűszó egy francia név a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás rövidítése (Accord européen relatif au tansport international des marchandies Dangereuses par Route). Magyarország 1979-ben csatlakozott a megállapodáshoz, így ma az 1979. évi 19 törvényerejű rendelet a hatályos a kérdésben. Belföldi alkalmazását egy 2013-as rendelet írja elő.

Az ADR pontosan előírja a különböző veszélyes áruk szállításának a feltételeit. Ezek azok az anyagok, amik tűz- és robbanásveszélyesek, maró, mérgező hatásúak vagy károsíthatják a környezetet. Mivel veszélyesnek minősülő áruból sokféle van, ezért a különböző típusokra vonatkozó előírások is eltérnek egymástól. A veszélyesnek tartott áruk osztályozása, csoportosítása néha változik, általában 2-3 évenként módosítanak komolyabban az ADR szabályain. Most 9 fő áruosztályt kell megkülönböztetnünk. Némelyikhez alosztályok is kapcsolódnak, így összesen 13 kategóriával kell számolni:

  1. robbanóanyagok és robbanóanyagot tartalmazó tárgyak, pl. lőszerek
  2. gázok
  3. gyúlékony folyékony anyagok

4.1 gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok

4.2 öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 gyújtó hatású oxidálódó anyagok

5.2 szerves peroxidok

6.1 mérgező anyagok

6.2 fertőző anyagok

  1. radioaktív anyagok
  2. maró anyagok
  3. különféle veszélyes anyagok és tárgyak.

ADR képzések

ADR hatálya alá tartozó rakományt csak erre külön képesítéssel rendelkező sofőr szállíthat. Ez a képesítés nem egységes, nincs olyan képzés, ami mindegyik típusú veszélyes anyag szállítására felkészítést adna. Az alaptanfolyam mellé szükség lehet különböző kiegészítőkre is.

Az ADR képesítés 5 évre szól, utána meg kell újítani. A lejárt képesítés megújításakor figyeljünk arra, hogy a továbbképzést még az 5 éves jogosultság lejárta előtt kell elvégezni. Amikor ugyanis már lejár, akkor nincs lehetőség a felújításra. Ilyen esetben csak akkor kapható vissza a jogosultság, ha a sofőr újra az alaptanfolyamtól kezdi meg a képzést.

ADR tanfolyamokat számos autósiskola és képzőhely indít. A képzési kínálat eltérhet az egyes helyeken, nem mindenhol indítanak minden típusú képzést. Általában az alább felsorolt lehetőségek közül választhatunk.

Nem-tartányos alaptanfolyam: ez a fő ADR képzés, az alap, amit mindenkinek el kell végeznie. A képzés ömlesztett vagy küldeménydarabos veszélyes árut szállító járművek vezetésére ad jogosultságot. Ömlesztett anyag lehet például műtrágya, vagy az azbesztet tartalmazó építési hulladék. A küldeménydarabos szállításhoz tartozik minden, amit szabványos csomagolásban szállíthatunk: hordóban, konténerben, tartályban, zsákban stb. Ez tehát egyedül a tartányos járművekkel történő szállításra nem jogosítja fel a sofőrt.

Ehhez a tanfolyamhoz még csak C kategóriás jogosítvány sem kell, hiszen 3,5 tonna alatti járművel is szállíthatók veszélyes anyagok.

Az 1. és a 7. áruosztály szállítására nem jogosít fel a tanfolyam. A robbanószerek és a radioaktív anyagok szállításához egy kiterjesztett tanfolyamot kell elvégezni.  

Tartányos tanfolyam: erre a tanfolyamra lesz szükségünk, ha például üzemanyag-szállító járművet vezetnénk. A beiratkozás feltétele az alaptanfolyam elvégzése és egy C kategóriás jogosítvány.  Egyes helyeken a tartányos képzést áruosztályonként is el lehet végezni, azaz lehet jogosultságot szerezni például csak a 2. vagy csak a 3. osztályra is.

Szakosító tanfolyam: a szakosító tanfolyam az alaptanfolyam jogosultságát terjeszti ki a robbanóanyagok és a radioaktív anyagok szállítására is (radioaktív anyagok szállításához sugárvédelmi képesítés is kell). Elvégezhető ömlesztett és küldeménydarabos, vagy tartányos szállításra is.

Ismeretfelújító képzések: nem-tartányos alapképzés, szakosító képzés, tartányos képzés. A megszerzett képesítések 5 évig érvényesek, a lejárati határidő előtt kell elvégezni a megfelelő kategóriájú ismeretfelújító képzést. A régi ADR bizonyítvány érvényességének az utolsó évében bármikor letehető az ismeretfelújító vizsga. Az új igazolvány érvényessége nem a vizsga időpontjához igazodik, hanem az eredeti bizonyítvány érvényességéhez.

ADR 1-3. fejezete szerinti oktatás: az ezen a néven futó képzést azoknak ajánlják, akik nem járművezetők, de munkájuk során dolgoznak veszélyes anyagokkal (raktároznak, csomagolnak).  

A tanfolyamok képzőhelytől függően általában áfa nélkül 70-90 ezer forintba kerülnek. Valamennyi képzés végén vizsgát kell tenni.

Nagy Csaba