A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:  ÁSZF) a

Új Média Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó) által fenntartott https://fuvarlevel.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó, Ügyfél vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Üzemeltető és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek.

Üzemeltető adatai:

Új Média Kft.

Cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 181.
Tulajdonosok: Tóth Tamás és Minorics Piroska

Adószám: 12717576-2-20
E-mail: info@ujmedia.hu

Telefon: 06 20 42-300-42

Weblap: http://ujmedia.eu
Facebook: https://www.facebook.com/ Új-Média-Kft-195834230491275

Tárhely: tarhely.eu

Tárhely üzemeltetője: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Eladó: Maga az Üzemeltető, aki a https://fuvarlevel.hu webshopjában saját kiadványait értékesíti.

Felhasználó: az a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a Weboldal tartalmához hozzáfér.

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a Weboldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal jelen Általános Szerződési Feltételeket. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a Weboldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 18. életév betöltése.

Saját fiók: az Ügyfél a Weboldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a Weboldalon, az Új Média Kft. részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció és a megrendelése(i) során megadott adatokat, a rendelés tartalmát és a rendelésszámot.

A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott ÁSZF dátum alapján, kérésre visszakereshető. A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve
a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a fuvarlevel.hu használatából kizárni. Üzemeltető jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a fuvarlevel.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélés-szerűen használja a fuvarlevel.hu platformot, illetve annak szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban. Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket és szolgáltatásokat Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a fuvarlevel.hu weboldalon Eladó által eladásra kínált termék, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Tartalom: – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; – az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a fuvarlevel.hu által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a fuvarlevel.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a fuvarlevel.hu -n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat.

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról termék a megnevezése és képe mellett feltüntetett „x” gomb segítségével bármikor törölhető.

Kosárérték: egy Megrendelésben az Eladótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően fizetendő végösszeg.

Értékelés: Ügyfél által valamely Termékről vagy Szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény;

Minősítés: Termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, mobile értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről. Információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár”-ban helyez el.

 1. MEGRENDELÉS

1.1. Saját fiók
1.1.1. A Weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
1.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le a fuvarlevel.hu-n, a Megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

1.2. Megrendelés leadása
1.2.1. A fuvarlevel.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
1.2.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
1.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az
Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
1.2.4. Vásárló a Megrendelését annak teljesítéséig jogosult módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „x” gomb segítségével bármikor törölhető.

1.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

1.3.1. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).
Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre – akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a Magyar Posta vagy futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is.
Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.3.2. Az Eladó saját kiadású  szakmai lapjait és szakmai kiadványait és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásait értékesíti. Előfordulhat, hogy a megrendelést a nyomtatott kiadványok raktárkészletének hiánya miatt az Eladó nem tudja teljesíteni – különösen, ha a megrendelés kampány során történik, ezért Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a raktárkészlet állásától függően – kevesebbet igazoljon vissza, vagy későbbi szállítással vállalja. Erről Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ha a megrendelés összetételét nem sikerül módosítani, a megrendelés részben, vagy egészben elutasításra kerül. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
1.3.3. A fuvarlevel.hu  a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
• Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
• Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg; .
1.3.4. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 8 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
1.3.5. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben: – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi; – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;
1.3.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

 1. FIZETÉS

2.1. A Megrendelés során választható fizetési módok:

2.1.1. Közvetlen banki átutalás (előre utalás): A megrendelés után a termékek árát a Vásárló az Eladó bankszámlájára utalja át. A megjegyzés rovatban tüntessük fel a megrendelő nevét és a rendelésszámot. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.

2.1.2. Utánvétes fizetés: Fizetés készpénzben vagy bankkártyával átvételkor. Ezt a fizetési módot választhatja postai vagy futárszolgálattal történő szállítás esetén is.

2.1.3.Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2.2. A fizetési móddal kapcsolatban a Vásárlónál felmerülő költségek a Vásárlót terhelik
Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

 1. SZÁLLÍTÁS

2.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.
2.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.
2.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
2.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
2.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék sérülésmentes állapotáról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

2.6.

20 000 Ft  feletti vásárlás esetében a szállítás díjmentes.

Az ennél alacsonyabb összegű vásárlásnál a szállítási díj  GLS futárszolgálattal bruttó 1860 Ft, utánvétellel  bruttó 2160 Ft.

Választható a Magyar Posta is kézbesítő  szolgáltatóként. Ez esetben a szállítási díj
 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

2.7. Felelősség: Az Eladó nem felel a Termékekben a kiszállítást végző partner részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a szállító felelősségi körébe tartozik.

 1. SZÁMLÁZÁS
  4.1.A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők bruttó árak.

4.2. A vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a megrendelését, az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.
4.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

4.4. A fuvarlevel.hu az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Saját fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában az elérési link megküldésre kerül a Saját fiókban megadott e-mail címre.

4.5. Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja a fuvarlevel.hu ügyfélszolgálatát.

9.2. Kuponok
Az Eladó egyes marketing kampányok keretében kedvezményt biztosító online kuponkódokat nyújt Vásárlóinak. A kuponok részletes felhasználási módját az adott kampány leírásában – hírlevélben, weboldalon, offline szóróanyagon vagy közösségi média felületen – teszi közzé. A vásárlási értékhatárhoz kötött kuponok esetében a kosárba tett termékek bruttó értéke az irányadó, vagyis a minimális rendelési értéket a szállítási díj nélkül kell elérni. A kuponkódok csak a Kosár vagy Pénztár oldalon, a rendelés elküldése előtt beírva érvényesíthetőek. Utólag, a rendelés leadását követően nem kérhető a kupon kedvezmény levonása a megrendelés értékéből. A kuponok lejárata nem hosszabbítható. Amennyiben eltérő vállalást nem tartalmaz a kampány leírása, úgy az egyes kuponkódokat egy Vásárló csak egy alkalommal használhatja fel. A Vásárló ebben a tekintetben a számlázási címe alapján kerül beazonosításra. A vásárlás során egyidejűleg csak egy kupon használható fel.

 1. ELÁLLÁS

5.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
5.1.1. . Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.
5.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.
5.1.3. A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. A fuvarlevel.hu a Saját fiókon keresztül is biztosít lehetőséget a Vásárló számára az elállási nyilatkozat megtételére a „visszaküldés” fül alatt, online űrlap formájában. Ebben az esetben az Eladó a nyilatkozat megérkezését emailben visszaigazolja.

 1. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

6.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A fuvarlevel.hu  fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a fuvarlevel.hu -nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a fuvarlevel.hu  Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
6.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.
6.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a fuvarlevel.hu  megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a fuvarlevel.hu  fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
6.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a fuvarlevel.hu  szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító fuvarlevel.hu  alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
6.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 1. SZELLEMI TULAJDON
  7.1.A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a fuvarlevel.hu  tulajdonát képezi és a fuvarlevel.hu  ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
  7.2.A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a fuvarlevel.hu  kifejezett, írásos
  hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.
  7.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.
  7.4. Amennyiben a fuvarlevel.hu  egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban meghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.
 2. TITOKTARTÁS

8.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
8.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot.

 1. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK

9.1.  A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a fuvarlevel.hu  Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:
• a Saját fiókban a „Értesítések/Hírlevek” menüpont alatt;
• a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;
• vagy kapcsolatba lépve az Eladóval
9.2. .A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket vagy Szolgáltatást helyezhet el Saját fiók alábbi részeibe: “Kosár”, az Eladó Kereskedelmi Értesítésben informálja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:
• A „Kosár” felületre helyezett Termékek és Szolgáltatások árváltozásairól;
• a Kosárba helyezett Termékekhez vagy Szolgáltatásokhoz hasonló Termékre és Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokról;
• A Termékek és Szolgáltatások „Kosár”-ban létéről
9.3. Termékek és a Szolgáltatások vásárlása esetén a fuvarlevel.hu  Kereskedelmi Értesítést küld a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról:
• A megvásárolt Termékekhez és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról. A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 13. pontban említett Kereskedelmi Kommunikációról, a fuvarlevel.hu -tól kapott kereskedelmi üzenetben foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy a fuvarlevel.hu -gal közvetlen kapcsolatba lépve e célból. Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és -közvéleménykutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvéleménykutatás során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvéleménykutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található. A kutatásban rögzített válaszokat az Eladó nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy a fuvarlevel.hu -gal kapcsolatba lépve.
9.4. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

 1. ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ÍRÁSA

10.1. A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól az Eladó az általa megvásárolt Termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Eladó nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.
10.2. Az Értékelések, Hozzászólások, kérdések és válaszok feltöltése az Ügyfelek kérdései és válaszai” és az „Értékelések” menüpontban történik. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.
10.3. Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva vagy lefordítva a Dante International Kft., mint a Weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.
10.4. Az Értékelés/Hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az Értékelés/Hozzászólás megírásakor ezeket betartja:
• a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
• az Értékelés/Hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
• tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
• a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni Értékelését/Hozzászólását;
• a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
• az Értékelésekben/Hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
• az Értékelés/Hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra az Eladó külön, dedikált
Ügyfélszolgálatot tart fent, amelynek elérhetőségei megtalálhatóak a www.fuvarlevel.hu .hu weboldalon; A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.
10.5. Az Értékeléshez a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló egy, az adott Termékkel kapcsolatos Minősítést is hozzárendelhet. Az Értékelések a hozzájuk tartozó Minősítésekkel együtt befolyásolhatják a Termék általános megítélését. A Minősítés szubjektív értékelés, amely során a Vásárló számokban (egytől ötig jelölhető csillagokkal) fejezheti ki a Termékkel kapcsolatos véleményét. A Minősítés zárójelben található a Termék megnevezése alatt.
10.6. Azon Felhasználók, akik képeket, illetve videókat is feltöltenek az Értékelésükkel együtt, az alábbiakat kötelesek betartani:
• a feltöltött fájloknak azon Termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell tartalmazniuk, amelyekről az értékelést írták;
• a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris / sértő üzenetet, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy/csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció vagy politikai preferencia okán;
• a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait és szerzői jogait;
• a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, megjelölést, amely kapcsolatba hozható az Eladó tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal; A fenti szabályrendszer megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó képeit és videóját részben vagy egészben törölni.
10.7. Az Értékelésekkel és Hozzászólásokkal kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁFF-ben rögzített elérhetőségek bármelyikén jelezhető az Eladó felé. Eladó fenntartja a jogot, hogy a kifogásolt Értékelést és Hozzászólást törölje, valamint felfüggessze az érintett Felhasználó jogát az Értékelések/Hozzászólások feltöltésére vonatkozóan.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

11.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://fuvarlevel.hu .hu/adatkezeles/.

 1. Cookie (SÜTI)használata

12.1. A Weboldal sütiket használ, a fuvarlevel.hu sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://fuvarlevel.hu/sutikezeles/.

 1. VIS MAIOR

13.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a fuvarlevel.hu-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az Új Média Kft.  számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
13.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
13.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 1. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

14.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
14.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, ZALA MEGYEI Békéltető Testülethez is (CÍM: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.; TELEFON: +36 92 550 513; FAX: +36 92 550 525; E-MAIL: zmbekelteto@zmkik.hu. A fuvarlevel.hu a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
14.3. A fuvarlevel.hu és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Zalaegerszegi Törvényszék elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékeségi kikötéssel.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek aktualizálása

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon.

A fuvarlevel.hu  weboldalon az éppen aktuális ÁSZF elérhető az alábbi linken: https://fuvarlevel.hu/aszf/, ahonnan az aktuális ÁSZF pdf fájlként is letölthető.

A módosításról Üzemeltető a fuvarlevel.hu weboldalon rövid felhívás vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés formájában tájékoztathatja a Felhasználókat.

Minden Felhasználónak javasoljuk, hogy az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát ne csak első alkalommal olvassák el, kövessék annak változásait is. A Felhasználó jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Nagykanizsa, 2020. december 1.