A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Sok fuvarozó remél kedvező változást az útdíjakkal kapcsolatos egyes bírságok beígért eltörlésétől. Számítanunk kell azonban arra, hogy a hamarosan megszülető törvénymódosítás csak nagyon kevesek számára hoz valódi könnyebbséget. Összesen 100-120 fuvarozó büntetésének eltörlésére számít a kormány. Ők mintegy 2 milliárd forint tehertől szabadulnak majd meg. A törvénymódosítást még nem fogadták el, de a Parlamentnek benyújtott javaslat már olvasható az Országgyűlés honlapján. Ez alapján foglaltuk össze a várható részleteket.

A bírságamnesztia átmeneti szabályként kerül be az útdíjtörvénybe. Ez is jelzi, hogy nem állandó mentességről van szó, a könnyítés csak egy rövid időszakra vonatkozik. Kizárólag azok tartoznak majd a hatálya alá, akiket az e-útdíj bevezetésétől (2013. július 1.) 2014. március 31.-ig bírságoltak meg.

Az érintett időszakon belül sem vonatkozik a mentesülés minden szabályszegésre. A törvénytervezet csak azokat mentesíti a büntetés alól, akiket az eredeti útdíjtörvény 14. paragrafus a) pontja alapján büntettek meg. Az említett 14.§ a) pont így írja le a jogosulatlan úthasználatot: „az útdíjköteles elemi útszakasz használatának megkezdése előtt a díjfizetésre kötelezett elmulasztja viszonylati jegy megváltását az általa használt útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan és nincs hatályos, az útdíjszolgáltatóval kötött – az e törvény szerinti bevallások útdíjszedőhöz történő benyújtására és útdíj megfizetésére vonatkozó – szerződése”.

Akiket ennek a pontnak az alapján bírságoltak meg, azoknak az ügyei közül kerülnek ki az eltörlendő bírságok. Nem mindegyik eset kerülhet bele ebbe a körbe. A törvényjavaslat pontosan szabályozza, hogy milyen esetekben kerülhet erre sor. A következők számíthatnak a büntetés eltörlésére:
· akiket úgy bírságoltak meg, hogy közben utólag megváltották a viszonylati jegyüket is. Csak az a jegy valami miatt nem volt szabályos. A legtöbben későn vették meg a jegyet. Áthajtottak egy ellenőrzőponton, s a jegyvásárlás csak a bemérés után történt. Miközben a törvény kimondja, hogy az úthasználatot már megkezdeni is csak érvényes jegy birtokában lehet. A bírság alóli mentesülés feltétele, hogy a jegyet utólag megvette-e a sofőr vagy nem. Ha az ellenőrzés (vagy az ellenőrzőkapun áthajtás) után 8 órán belül megvették a jegyet, akkor lehetnek jogosultak a bírság visszatérítésére. A fuvarozónak teljes bizonyító erejű magánokiratban (azaz aláírva és két tanúval hitelesítve) kell nyilatkoznia arról, hogy az így utólag megvásárolt jegyet semmilyen más útra nem használták fel.
· aki autópályára vette meg a jegyet, de a vele párhuzamos főúton hajtott
· aki egy főútra vett jegyet, de egy vele egyenértékű, párhuzamos úton közlekedett.

A bírságok eltörlése nem lesz automatikus. Aki úgy gondolja, hogy a fentiek alapján beletartozik a mentesülés alá eső körbe, annak ezt saját magának kell kérvényeznie. A kérelem benyújtása mellett az útdíjszedő számára bírságonként 12-12 ezer forintos díjat kell a kérvényhez megfizetnie. Ha az az út, ahol valójában közlekedett, az drágább volt, mint amire a jegye eredetileg szólt, akkor a különbözetet is meg kell fizetnie. Ennek a különbözetnek a kifizetését igazolni is kell. Erre fontos odafigyelni, nehogy egy néhány száz forintos különbözet miatt elutasítsák a felülvizsgálati kérelmet.

A különbözet kifizetéséhez a fuvarozónak nyilatkoznia is kell arról, hogy a bírságolt időszakban pontosan merre haladt az autó. Ha ezt nem tudja pontosan igazolni, vagy elfelejti a kérelemhez csatolni, akkor különbözetként 10 ezer forint átalányt kell kifizetnie. A kérelemhez mellékelni kell az eredeti hatósági határozat másolatát és meg kell adni azt a számlaszámot is, ahová majd a pénz visszautalását kérik.

A kérelmeket majd a törvénymódosítás hatályba lépésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. Amikor a fuvarozó beadja a kérelmét, akkor azt az útdíjszedő a rendőrségnek is elküldi. Ezzel a hatóság az eredeti eljárást felfüggeszti, tehát addig nem követelik a bírság befizetését, amíg a NÚSZ a vizsgálat végére nem ér.

A beadott kérelmeket az útdíjszedő megvizsgálja. Ha a fuvarozó megfelel a feltételeknek és mentesülhet a bírság alól, akkor arról a NÚSZ Zrt. kiállít egy igazolást. Ez nem lesz gyors, a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 120 napja lesz erre a szolgáltatónak. Az igazolást megkapja az ügyfél és elküldik a hatóságnak is.

Ha a mentesülés feltételei fennállnak, akkor a hatóság az értesítést követően megszünteti az eljárást. a bírságot törlik, ha időközben már befizették, akkor vissza is utalják. Csak a befizetett összeg visszautalására lehet számítani. Kamatot nem fizet a hatóság, s kártérítésért sem lehet semmilyen eljárást, pert indítani.

A törvényjavaslatot augusztus végén nyújtotta be a kormány a Parlamentnek. Az Országgyűlés e cikk írásakor még nem tárgyalta. Elfogadása még szeptemberre várható.