A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Februárban élesedik a fuvarozók kiküldetési irányelve

2022. február 2-án változások jönnek a kiküldetési szabályokban. Ettől a naptól valamennyi uniós tagországnak alkalmazni kell a  fuvarozók új kiküldetési irányelvét. 

A gépkocsivezetők kiküldetését a 2020/1057/EU kiküldetési irányelv szabályozza, melynek bevezetésére a tagállamok 2022. február 2-ig kaptak határidőt. Ezzel párhuzamosan érvényben marad a munkavállalók külföldi kiküldetéséről szóló régi irányelv is (96/71/EK). Az új előírások azonban elsőbbséget élveznek az általános irányelvvel szemben, melyekhez csak akkor folyamodhatunk, ha a fuvarozói valamiről nem rendelkezik (pl. a kiküldetés időtartama, a bérezés fogalma stb.). 

 Mi minősül kiküldetésnek februártól és mi nem?

– a kabotázs fuvarok kiküldetésnek számítanak 

– a tranzitfuvar nem kiküldetés 

– a két ország közötti (bilaterális) teherszállítás nem kiküldetés. 

– a kombinált fuvarozás sem kiküldetés, ha az oda- vagy visszaút közúti részét kétoldalú szállítás keretében végzi a jármű.

Kétoldalú szállítás: egy-egy le- vagy felrakás engedélyezett

A célország felé vezető úton és visszafelé is egy-egy fel- vagy lerakodás engedélyezett, vagy odafelé nulla, vissza 2 (ezeket nevezik kiegészítő fuvaroknak is). Ennek az a feltétele, hogy a le- és felrakodás ne ugyanabban a tagállamban történjen. Ez utóbbi eset ugyanis kabotázs lenne, ami a szabályok szerint kiküldetésnek minősül. 

Ha tehát egy magyar fuvarozó elindul itthonról, Németországban lerak, felrak, majd visszajön, az egy kétoldalú művelet. Ez nem kiküldetés, tehát nem kötelezhetik arra, hogy német bért fizessen a sofőrjének. Ha viszont a Németországban felrakott áruval Spanyolországba indul, az már kiküldetésnek számít, ilyenkor pedig be kell tartani a fogadó állam feltételeit, például meg kell fizetni a helyi minimálbért a sofőrnek.

Példa kétoldalú áruszállításra Magyarországról Lengyelországba, Csehországon keresztül:

– magyar fuvarozóként útközben Csehországban vagy Szlovákiában vehetünk fel árut Lengyelországi céllal. A Csehországban felvett árut Csehországban nem rakhatjuk le. 

– Csehországban megállhatunk a Magyarországon felrakott áru egy részét kirakni, majd a többi áruval továbbmehetünk a lengyel lerakóhoz. 

– Csehországban lerakhatjuk a berakott áru egy részét, azután felrakhatunk más árut, akár egy másik cseh felrakónál is. Ezeket továbbszállíthatjuk a lengyelországi lerakóra.

Példa magyar-portugál kétoldalú fuvarra, amikor az odaúton nem volt kiegészítő fuvar: 

– odafelé a jármű nem végez le- vagy felrakodást

– visszaútban Spanyolországban felrakhat árut, például franciaországi céllal. Ezenkívül megállhat még Svájcban is felrakodni magyarországi úticéllal.

Mi az, ami már nem fér bele egy kétoldalú szállításba? 

Nem minősül kétoldalú szállításnak, ha nem a tervezett útvonalon fekvő országban rakunk ki részrakományt, vagy onnan szállítunk el árut. 

Példa: áruszállítás Magyarországról Lengyelországba. Útvonal: Magyarország- Szlovákia– Csehország – Lengyelország.

Visszaútban a Lengyelországban felrakott áru egy részét tilos Ausztriába vagy Németországba vinni és ott kirakni. Ezek az országok már nem a tervezett útvonalon vannak, így az már kiküldetésnek számítana.

Jövő augusztustól már csak okos tachográffal mentesülnek a kiegészítő szállítások 

  1. augusztus 19-től kezdődően kötelező lesz az új teherautókat második generációs intelligens tachográffal ellátni. Ezek már a határátlépéseket is automatikusan rögzítik. A korábbi típusú menetírókat elvileg nem kell azonnal lecserélni, azok használhatók: 

– a korongos és a digitális tachográfok 2024. decemberéig 

– az első generációs okos tachográfok pedig 2025. szeptemberig.

Csakhogy az okos tachográfok használata a kétoldalú szállításokhoz kapcsolódó kiegészítő fuvarok miatt nagyon is fontos lesz. 2023. augusztus 19-től kezdődően a kiegészítő fuvarok csak akkor nem számítanak kiküldetésnek, ha a jármű intelligens tachográffal van ellátva. Ez pedig azt jelenti, hogy régebbi gyártású tachográfokkal a 2024-es és 2025-ös határidőkig ugyan szabad nemzetközi fuvart végezni, de jövő augusztustól a kiegészítő megállók csak akkor férnek bele a kétoldalú szállításba, ha már intelligens tachográf van az autóban. 

Kabotázs

A kabotázs fő szabálya változatlan marad, azaz 7 napon belül 3 szállítási művelet végezhető. Az újdonság az lesz, hogy ugyanazon ország területén belül végzett kabotázsok között 4 napos szünetet kell tartani. A 4 napos kivárás csak arra a tagállamra vonatkozik, ahol a fuvarozó már végzett egy kabotázs fuvart. 

Internetes segítség készül a kiküldetések bejelentéséhez

  1. február 2. után kötelesek leszünk elektronikus úton bejelenteni a kiküldetést, legkésőbb annak megkezdésekor. Minden olyan kiküldetési bejelentést újra be kell küldeni, amelynek az érvényessége 2022. 02. 02. után jár le.

Az EU Bizottság szeretné megkönnyíteni a bejelentéseket, ezért létrehozott egy többnyelvű kiküldetési platformot a fuvarozók számára. Ez összeköttetésben áll az EU belső piaci információs rendszerével (IMI), ami lehetővé teszi a tagállamok hatóságai között a közvetlen kapcsolatfelvételt. Elvileg az új kiküldetési platformon keresztül tudjuk megtenni a bejelentéseket az IMI honlapjára (bit.ly/EUkikuldetes).

A Bizottság jelenleg az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) révén képzéseket szervez az európai fuvarozó szövetségek szakemberei számára, hogy a jövőben segíthessék a fuvarozó vállalkozásokat a kiküldetési portál használatában. Az elkövetkező hetekben az ELA a kiküldetési platformon és a YouTube-on keresztül tájékoztató anyagot fog nyilvánosságra hozni valamenyi uniós nyelven. A platform egyelőre tesztelés alatt áll.

Kaibinger Tamás

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu