A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Félreérthető értesítőket küld a NAV

Könnyen félreérthető értesítéseket küld a NAV a vállalkozásoknak. A cégek legnagyobb része olyan értesítőt kap, melyben látszólag elutasítják valamilyen kérelmüket. Az a szöveg érkezik, hogy „adózó nem felelt meg a megbízható adózóvá minősítés valamennyi feltételének és nem állnak fenn a kockázatos adózói minősítés feltételei sem.” Miről van szó valójában?

A NAV ettől az évtől három csoportba sorolja a vállalkozásokat. Vannak megbízható adózók, és vannak olyanok is, melyeket a kockázatos adózói körbe sorolnak. Mind a két csoport az adózók viszonylag kis körét érinti. Mindenki más továbbra is marad az eddigi pozícióban, azaz sem kiemelkedően megbízhatónak, sem kockázatosnak nem találják a működését. Azaz minden marad a régiben. Viszont ezek a vállalkozások is értesítőket kapnak, hogy nem feleltek meg a megbízható körbe való besoroláshoz. A NAV a két kiemelt csoportba sorolást negyedévente el fogja végezni. Újabb értesítőket viszont csak akkor küldenek, ha változik a vállalkozás besorolása.

Mik a megbízhatóvá válás feltételei?

Az adózás rendjéről szóló törvénybe iktattak be ez évtől egy fejezetet, mely a megbízható adózó tulajdonságait rögzíti. Ahhoz, hogy a vállalkozás bekerülhessen ebbe a körbe, az alább felsorolt feltételek mindegyikének egyszerre meg kell felelnie:
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy 3 éve áfa-regisztrált (előtte pl. alanyi áfamentes volt)
b) 5 évre visszamenőleg az adóhatóság által megállapított összes adókülönbözet nem több, mint a mostani évre megszabott adó 3 százaléka,
c) 5 évre visszamenőleg nem volt vele szemben végrehajtási eljárás (kivéve átvezetés és a visszatartási jog gyakorlása),
d) 5 évre visszamenőleg nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
e) nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással,
f) 5 évre visszamenőleg nem függesztették fel az adószámát,
g) 5 évre visszamenőleg nem törölték az adószámát,
h) 2 évre visszamenőleg nem kellett a tárgyévi adó 1 százalékánál nagyobb mulasztási bírságot fizetnie,
i) 5 évre visszamenőleg nem állt és most sem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
j) nem minősül kockázatos adózónak.

Megbízható adózó tehát csak az a vállalkozás lehet, amely nem csak most, de már 5 évre visszamenőleg is igazolhatóan makulátlanul működik. Az nem kizáró ok, ha egy cég még nem érte el az 5 éves működési időt (de 3 éves már elmúlt). Ilyenkor a feltételeket az alapírtástól, vagy az áfakörbe kerüléstől vizsgálják.

Amelyik cég ezekkel a feltételekkel bekerül a megbízható adózók körébe, az az adóhatósági vizsgálatokkal, bírságokkal, bírságok megfizetésével, türelmi időkkel, részletfizetési és egyéb kedvezményekkel kapcsolatban kaphat sok területen kedvező elbírálást. A kisebb vétségekért csak felszólítást, kapnak, nem pedig mulasztási bírságot. Alacsonyabbak számukra a bírságösszegek – általában csak az előírt mulasztási bírságok felét szabják ki rájuk, ha problémát találnak a cég működésében. Évente egyszer pedig szinte automatikusan részletfizetési kedvezményt is kaphatnak maximum 500 ezer forintos tartozásig, ha ezt külön kérik az adóhatóságtól.

Valószínű, hogy az adózók nagy része elbukik a 10 felsorolt feltétel valamelyikén. A most kiküldött értesítőben a NAV azt is pontosan rögzíti, hogy melyik volt az a feltétel, ami miatt a vállalkozás fennakadt a szűrőn. E cikk írójának például évekkel ezelőtt, még evás vállalkozóként volt egy késve befizetett tétel adója. A NAV akkor inkasszózta a néhány tízezer forintos összeget. Most pedig ott a jelzés, hogy az adózó (ez én vagyok) nem felel meg az Art. 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek, mely szerint „a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását”.

Szerencsére tájékoztatásul azt is közölték, hogy nem minősítenek kockázatosnak sem. Ez nem lenne jó, a kockázatos adózók ugyanis mindannak az ellenkezőjét kapják, ami a megbízhatóakat megilleti: őket elsőre, azonnal bírságolják, mindig a maximum büntetést kell rájuk kiszabni és nem kaphatnak semmilyen könnyítést sem. A kockázatos adózók közé szerencsére nem lehet könnyen bekerülni. Ennek a csoportnak azok a vállalkozások lesznek a tagjai, melyek szerepelnek valamelyik nagy adóhivatali feketelistán:
• a nagy adóhiánnyal rendelkezők listáján (ebbe azok a cégek kerülnek, ahol a NAV állapít meg 100 millió forint fölötti az adóhiányt)
• a nagy összegű adótartozással rendelkezők listáján (akiknek 10 millió forintnál nagyobb a tartozása)
• a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listáján
• vagy a NAV egy éven belül ismételt alkalommal üzletbezárást alkalmazott velük szemben.

E feltételek egyike is elég ahhoz, hogy valaki a kockázatos körbe kerüljön. A nagy adóhiányos körben ma 240 cég található, a legmagasabb feltárt adótartozás összege 2,4 milliárd forint. A nagy összegű tartozók listája már bővebb: a 100 milliónál magasabb tartozást felhalmozók közé jelenleg 2680 cég, a 10 milliós körbe tartozó vállalkozók és magánszemélyek közé pedig 3857-en tartoznak. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listáján jelenleg majdnem 5 ezer cím szerepel. Ők már mindannyian a kockázatos adózók közé kerülnek.

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu