A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Hogyan készüljünk fel az egyéni vállalkozás átadására? – Egyéni cég és kft. is lehet az egyéni vállalkozásból

Mindannyiunk életében eljön az a pillanat, amikor már nem akarunk tovább dolgozni és a vállalkozásunkat átadnánk gyermekünknek. Míg egy kft. tulajdonrésze eladható, addig az egyéni vállalkozást nem lehet csak úgy átadni. Mit tehetünk, hogyan készüljünk fel a generációváltásra egyéni vállalkozóként? 

Egy cég átadása egyszerű. Az utód belép a cégbe, tulajdonrészt szerez tőkeemeléssel vagy úgy, hogy valamelyik családtag átad neki a saját üzletrészéből. A vállalkozásban csak a tulajdonosi szerkezet változik, egyszerű az átadás. Nehezebb a generációváltás, ha annak idején egyéni vállalkozást alapítottunk. Az egyéni vállalkozás nem választható el a vállalkozó személyétől. Nem egy tőle független vagyontárgy, amit átadhat másnak. Az utód legfeljebb örökölheti a vállalkozást, az egyéni vállalkozó halála után beléphet a megüresedett helyre. Ha valaki még az életében szeretné átadni az egyéni vállalkozását, annak sajnos nincs egyszerű dolga.  

Két lehetőség közül választhatunk. A vállalkozásból létrehozhatunk

– egyéni céget vagy

– egyszemélyes kft-t.

A szabályokat az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló, 2009. évi CXV. törvényben találjuk.

Egyéni vállalkozásból egyéni cég

Az átadásra egy megoldás egy kétlépcsős átalakulás, aminek a vége az új tulajdonos nevén működő egyéni cég. Első lépésben az egyéni vállalkozó egyéni céggé alakítja át a vállalkozását. Ez nem egyszemélyes kft., hanem egy másik cégforma, egyéni cég lesz. Cégként viselkedik, de tulajdonosa csak korábbi egyéni vállalkozó lehet. Ez egy átmeneti forma az egyéni vállalkozás és a korlátolt felelősségű cégek között. Nem jogi személy, de működésében a cégtörvény hatálya alá tartozik.

Az egyéni cég úgy jön létre, hogy az egyéni vállalkozó kéri a cég bejegyzését a cégbíróságtól. Az egyéni cég tulajdonosa a korábbi vállalkozó lesz. Az alapító okiratot ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzésével kell benyújtani. Az okiratban meg kell határozni a cég jegyzett tőkéjét és a tag vagyoni betétjét. Ez azért egy fontos pont, mert ezzel a vállalkozás korábbi vagyonát kétfelé választjuk. Meghatározzuk, hogy abból mi a vállalkozás vagyona (amit a működés során megszerzett), s mi az, amit a vállalkozó vagyoni hozzájárulásként tett bele. Egyéni vállalkozás esetén ez a kettő összemosódik, de ha már cégről van szó, akkor el kell választani őket egymástól. Ugyanígy kell eljárni az eszközök, például a járművek esetén is: el kell különíteni, hogy mi az egyéni cég vagyona, és mi az, amit a vállalkozó vagyoni hozzájárulásaként könyvelnek le. Ha a vállalkozónak vannak alkalmazottai, akkor ők is átkerülnek az egyéni céghez, a jogviszonyuk folyamatos marad.

Az egyéni cég alapításához nincs szükség a kötelező 3 milliós törzstőkére. A jegyzett tőke bármennyi lehet. Ha ez meghaladja a 200 ezer forintot, akkor a pénz mellett lehet nem pénzbeli hozzájárulás is.

Ez a vállalkozás már forgalomképes, azaz eladható, átadható. Második lépésben ezt a céget átadhatjuk az utódunknak. Ehhez a vagyoni betétet kell átruházni egy másik egyéni vállalkozóra. Az utódnak tehát előbb nyitnia kell egy egyéni vállalkozást, majd így átveheti az egyéni céget.

Az átadás során ügyeljünk  arra, hogy a hatósági engedélyek feltételeinek mindig megfeleljünk. Ha például az apának volt meg a vendéglátáshoz szükséges szakképesítése, akkor most a céget átvevő fiúnak kell rendelkeznie ilyennel – vagy gondoskodni kell arról, hogy mindig legyen ott szakképzett alkalmazott.

Egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft.

A másik megoldás, ha az egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft-t alapítunk. A vállalkozói törvény 2019 júliusa óta teszi lehetővé, hogy az egyszemélyes kft. alapítása átalakulásnak számítson, s az új társaság örökölje a korábbi vállalkozás jogait és kötelezettségeit (például megörökli a szerződéseit).

A cég létrehozásakor ketté kell választani a meglévő vagyont. El kell határolni saját vagyoni hozzájárulásunkat a vállalkozás pénzétől és eszközeitől. Az új társaság jogi személy lesz, a többi kft-vel azonos feltételek vonatkoznak rá. Azaz bejegyzéséhez ügyvédi közreműködés kell és kötelező a legalább 3 millió forintos jegyzett tőke is. Az új kft. az egyéni vállalkozás jogutódja lesz, a tulajdonos felel például a korábbi vállalkozás adósságaiért is.

Az átalakulás előnye, hogy az utódnak nem kell saját vállalkozást létrehoznia az átvétel előtt. Létrejön egy kft., ahová már beléphet új tulajdonos, eladható az üzletrész stb.

Nagy Csaba

 

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu