A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Itt a bírságamnesztia

Megszavazta a parlament az egyes útdíjbírságok eltörléséről szóló törvényt. Azok a fuvarozók kaphatnak könnyítést, akiket az e-útdíj bevezetése és 2014. március 31. között bírságoltak meg, de csak tévedésből nem volt viszonylati jegyük és később pótolták is a hiányosságot.

A bírságot visszatéríteni csak azoknak fogják, akik jóhiszeműen jártak el, megváltották a jegyet, de a jegyváltás valamiért szabálytalan lett. Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a már kifizetett bírság visszafizetésére, három feltétel valamelyikének kell teljesülnie:
· a fuvarozónak nem volt viszonylati jegye, de azt az ellenőrzés után maximum 8 órán belül pótolta és más útra nem használta fel (erről hitelesen nyilatkozik is);
· a fuvarozónak volt viszonylati jegye, de a bírság kiszabására olyan főúton került sor, ami az autópályával közös csomóponttal is rendelkezik, a fuvarozónak pedig ezt a csomópontot is érintő autópályára szólt a jegye;
· a fuvarozónak volt viszonylati jegye egy útvonalra, de egy vele párhuzamos másik útvonalon haladt és ott bírságolták meg.

Összességében azok az esetek tartozhatnak ide, melyeknél a fuvarozó az útdíjtörvény 14. paragrafus a) pontja alapján kapta a büntetését. Abból sem mind, csak a fent felsorolt 3 esetben lehet szó az amnesztiáról. Csak ezekben az esetekben számíthat a fuvarozó bármilyen visszatérítésre, más indokkal kirótt büntetéssel nem érdemes próbálkozni.

A visszatérítéssel kapcsolatban fontos tudni, hogy csak egyszeri kedvezményről van szó! Senki ne gondolja azt, hogy a hasonló szabályszegésekért a jövőben nem fognak büntetni, hiszen erre vonatkozott az amnesztia is. Ez egy egyszeri kedvezmény. A mostani akciót azzal indokolják, hogy az útdíj bevezetésének kezdeti időszakában az érintettek még bizonytalanok voltak, nem nagyon tudták, hogy pontosan mit is kell tenniük. Ezért volt nagyon sok hasonló probléma. ezeknek a száma idővel csökkent. A legtöbb fuvarozó ma már nem is viszonylati jegyet használ, hanem OBU-val fizeti az útdíjat. Így nem is kell arra számítani, hogy a visszatérítéssel érintett esetek a jövőben tömegesen fognak előfordulni. Aki mégis ilyen helyzetbe kerül, annak sajnos a későbbiekben is ki kell fizetnie a büntetését.

Ugyancsak nem vonatkozik a bírságok elengedése arra, aki a fent megjelölt okok miatt kapta a büntetését, de később. Az amnesztia csak a 214. március 31. előtt történt esetekre vonatkozik.

A visszatérítés feltételei

Az első feltétel, hogy a fuvarozónak ki kell fizetnie a megváltott és a ténylegesen igénybe vett útvonalak különbségére eső viszonylati jegy árát. Ezt a kifizetést igazolni is kell.

Az útvonalak összehasonlításához és ezeknek a különbségeknek a kiszámításához létre fognak hozni a HU-GO felületén egy tervezőprogramot. Itt be tudja majd állítani a fuvarozó azt az útvonalat, amin haladt, és azt, amire a jegye szólt. A program pedig ki fogja számolni, hogy a különbség miatt kell-e pótlólag még útdíjat fizetni. A benyújtott kérelemhez majd ezt az útvonaltervet csatolni is kell.

A fuvarozónak hivatalosan nyilatkoznia is kell majd arról, hogy tényleg azon az útvonalon haladt, amit itt beírt a programba.

Ha a fuvarozó nem tudja, hogy milyen útvonalat használt, vagy nem tudja, de nem tudja igazolni, akkor nem használhatja ezt a tervezőprogramot. Ebben az esetben neki egy átalánydíjat kell megfizetnie, ami áfával együtt 10 ezer forint. Neki is kell arról nyilatkoznia, hogy nagyjából merre ment, de ehhez nem a tervezőprogramot kell használnia. A kérelemhez pedig be kell mutatnia a 10 ezer forint befizetéséről szóló igazolást.

A kérelem benyújtása

A törvény a kihirdetésétől számított 3. naptól hatályos (jelenleg még nem hirdették ki, a közt. elnök aláírására vár a törvény). A kérelmeket a visszatérítésre ettől a naptól számított 60 napon belül lehet benyújtani, tehát nagyjából majd december végéig. Aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem kapja vissza a pénzét.

A fent felsorolt három különböző ok miatt különböző nyomtatványokat kell benyújtani, ezeket a HU-GO-n lehet majd kiválasztani. A három nyomtatványt ilyen neveken lehet megtalálni:
· Pótlólagos viszonylati jegy vásárlás esetén kiszabott bírság
· Autópályára vásárolt jogosultsággal keresztező főútra való lehajtás esetén kiszabott bírság
· Funkcionálisan párhuzamos úton közlekedés esetén kiszabott bírság.

A kérelmeket postán kell elküldeni a NÚSZ Zrt. címére: 2101 Gödöllő, Postafiók 312., vagy le lehet adni személyesen is az ügyfélszolgálati irodákban.

A kérelemhez be kell fizetni egy 12 ezer forintos ügyintézési díjat is erre a számlára: 10402142-00027893-00000009 (K&H Bank, IBAN: HU06-1040-2142-0002-7893-0000-0009). A megnevezése szolgáltatási díj legyen. A 12 ezer forint az áfát is tartalmazza.

A kiszámított útdíjkülönbözetet, vagy a 10 ezer forintos átalányt egy másik számlaszámra kell utalni. Ennek a száma: 10402142-00027894-00000008 (K&H Bank, IBAN: HU77-1040-2142-0002-7894-0000-0008). A megnevezés útdíj különbözet, vagy útdíj különbözet átalány.

A díjakat bírság határozatonként külön-külön kell megfizetni, és külön-külön kell a kérvényeket is beadni. Az utalásoknál a közlemény rovatban az eredeti bírsághatározat számának pontosan ott kell lennie – ez alapján azonosítják, hogy hova tartozik. Ha hibás adatot ír be a kérvényező, akkor a kérelmet el fogják utasítani, mert nem tudják egyértelműen azonosítani az adatokat.

A befizetett pénzekről a NÚSZ 15 napon belül számlát fog kiállítani. A számlán a kérvényben feltüntetett cégadatok szerepelnek majd. Ha a kérvény nem érkezik meg, vagy nem tudják a pénzt és a kérvényt valamiért egymáshoz rendelni, akkor a pénzt visszaküldik.

A kérelemhez csatolni kell
· az utalásokról szóló banki visszaigazolásokat
· az eredeti bírságról szóló rendőrségi határozat másolatát
· a megváltott viszonylati jegy másolatát.
· Ha az első feltétel alapján (utólag megváltott viszonylati jegy) kéri a fuvarozó a visszatérítést, akkor csatolni kell egy 2 tanúval aláíratott nyilatkozatot (ez a teljes bizonyító erejű magánokirat) arról, hogy a megváltott viszonylati jegyet más alkalommal nem használta fel a fuvarozó. Ennek a nyilatkozatnak is van egy kötelező mintája, ami letölthető a HU-GO oldaláról.
· Csatolni kell az útvonaltervezővel készített útvonal-összehasonlítást.

Akinek további kérdése van a visszatérítéssel kapcsolatban, az a NÚSZ Zrt. erre a célra adott elérhetőségein tájékozódjon: vagy a 06-40-40-50-60 telefonon, vagy az ugyfel@hu-go.hu email címen.

A visszatérítés menete

A szabályosan benyújtott kérelmek alapján a NÚSZ Zrt. kiállít egy igazolást arról, hogy a fuvarozó mentesíthető a bírság megfizetése alól. Ezt az igazolást csak akkor fogják kiállítani, ha minden egyes adat pontosan úgy szerepel az ő nyilvántartásukban, ahogyan az a kérelemben is benne volt. Ha bármilyen eltérés van, akkor a kérelmet el fogják utasítani.

Az igazolást az útdíjszedő a kérelem beérkezését követő 120 napon belül állítja ki. Ezt az igazolást megküldi a bírságot kiszabó rendőrségnek is, mely visszautalja a kifizetett bírságösszeget. A fuvarozó a kifizetett büntetés összegének visszatérítésén túl mást nem követelhet, tehát sem kamatot, sem kártérítést nem kérhet a bírság miatt.

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu