A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Sok szó esett a közelmúltban a vállalkozások számára július elsejétől kötelező számlaadat-szolgáltatásról. Kevés figyelmet kapott ugyanakkor egy másik, ehhez kapcsolódó kötelezettség, ami többszörösére növeli az áfás vállalkozások papírmunkáját. Mostantól minden egyes áfás számláról a számla befogadójának is tételesen adatot kell szolgáltatni a NAV-nak, méghozzá értékhatár nélkül. Ha feladunk egy levelet, már ennek a százforintos tételnek is ott kell lennie az adatszolgáltatásban.

Már korábban is összesítő jelentést kellett készíteni a vállalkozás által befogadott számlákról, ha azokban az áfa elérte a 100 ezer forintot. Ez kezelhető volt, mert így az apró beszerzések nem terhelték felesleges papírmunkával az irodai dolgozókat. Júliustól azonban ezt az értékhatárt eltörölték. Így az áfabevalláshoz benyújtandó összesítő jelentésnek most már minden egyes számla adatát tartalmaznia kell, ami után áfát akarunk levonni. Értékhatártól függetlenül, azaz ha áfás számlára veszünk egy százforintos golyóstollat, annak a számlának is szerepelnie kell a jelentésben. Hogy az adatszolgáltatás sikeres lehessen, arról kell minden esetben meggyőződnünk, hogy a számlát kibocsátó cég vagy vállalkozás adószáma szerepel-e a számlán. Az adószám kelleni fog az összesítő jelentéshez. Az összesítő jelentés csak akkor kell benyújtani, ha egyébként is áfát vonunk le. Tehát nem attól függ, hogy a számlán van-e áfatartalom vagy nincs. Egy alanyi mentes vállalkozás is kap másoktól áfás számlát, de nem kell neki összesítő jelentést beadnia, mivel nincs áfabevallása sem. Akkor sem kell a számlát az összesítőben szerepeltetni, ha van rajta ugyan áfa, de azt áfás vállalkozásként sincs jogunk levonni (pl. személyautó üzemeltetéséhez használt anyagok, benzin, élelmiszer, ital, taxiszolgáltatás, parkolás, vendéglátás stb.). Építőipari vállalkozások számára fontos, hogy a jelentésben nem kell szerepelniük a fordított áfás számláknak sem, hiszen azok után befogadóként nem vonunk le adót. Sajnos ez az új előírás az érintett vállalkozások többségénél többszörösére növeli az adminisztrációra fordított időt, és alaposan megnöveli a hiba lehetőségét is. Ez pedig jelentős kockázat. A NAV alaposan fogja ellenőrizni mindazokat, akiknél a beadott adatszolgáltatás eltér a számlakibocsátók adataitól. Mivel az online számlázásnak köszönhetően a kibocsátók adatait az adóhatóság látni fogja, az eltérések is azonnal napvilágra kerülnek majd. Az adatszolgáltatáshoz, ahogy eddig, az áfabevallás M lapját kell használni. A NAV tájékoztatója szerint a következő bizonylatoknak kell szerepelniük: – minden olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, ami alapján az adózó adólevonási jogot gyakorol, függetlenül az áthárított adó összegének nagyságától – módosító, érvénytelenítő számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, ha az módosítja a bevallásban elszámolandó áfa nagyságát is. Módosító számla esetén az a lényeges, hogy megváltoztatja-e a fizetendő áfa nagyságát vagy nem. Ha igen, akkor csak a módosított adó összegét kell szerepeltetni. Az összesítő lapon a számláról a következő adatoknak kell szerepelniük: – a számlakiállító adószámának első 8 számjegye – a számlában szereplő áfaalap – az áfa összege – a számla sorszáma – a teljesítési időpont, ha az külön szerepel a számlán (ha nincs teljesítési időpont, akkor a számla kiállításának a dátuma). Ha korábban sor került előleg kifizetésére is, és most végszámlát akarunk az összesítőn feltüntetni, akkor adatot kell szolgáltatni a teljes összegről is (például egy nettó 100 ezer forintos beszerzésre kifizettünk már 80 ezer forint előleget. Most a maradék 20 ezret fizetjük ki, de az összesítő jelentésben a 100 ezer plusz áfa összegnek is szerepelnie kell). Az új szabályt akkortól kell alkalmazni, amikor a július 1. után kiállított számlák áfabevallása megtörténik. Havi bevallóknak tehát augusztusban, negyedéves bevallóknak pedig októberben kell először összegezniük az adott időszak összes befogadott áfás számláját. Az éves bevallás alapján működő vállalkozások részben más elbírálás alá esnek, hiszen 2020 fele a régi rendszer, fele az új előírások alapján zajlik. Számukra egy évvel később, az első teljes évről, a 2021-es adómegállapítási időszakról kell majd ilyen módon adatokat szolgáltatniuk.

 

Nagy Csaba