A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Lengyelország is bevezette az EKAER-hez hasonló kötelező áruregisztrációt

A magyar EKAER-rendszerhez hasonló kötelező regisztrációt vezetett be a nemzetközi áruszállításban Lengyelország is. A legnagyobb különbség az, hogy a lengyeleknél a tranzitot is be kell jelenteni. Ha nincs lengyelországi felrakó vagy lerakó, akkor a szállítmányozónak kell azonosítószámot kérnie a Lengyelországon áthaladó szállítmányokra. A rendszert már áprilisban bevezették, s május elsejétől bírságolni is fogják azt, aki elmulasztja a szállított áru bejelentését.  

A magyar EKAER-rendszerhez hasonló kötelező regisztrációt vezetett be a nemzetközi áruszállításban Lengyelország is.A SENT néven bevezetett lengyel rendszer nem teljesen a magyar EKAER megfelelője. A két rendszer abban is különbözik, hogy a lengyeleknél a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik bármilyen rakományra, csak a meghatározott termékek szállítását kell bejelenteni. Ezek főleg olyan anyagok, melyeket itthon jövedéki termékeknek nevezünk: olajak, benzinek, oldószerek, dohány, alkoholok. Olyan termékeket tettek bele ebbe a körbe, melyeknél gyakori az adócsalás.

Kinek kell bejelentést tennie?

A bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés a magyar vállalkozókat három területen érintheti:

 • Lengyelországba szállított termékek,
 • Lengyelországból kihozott termékek, továbbá a magyar rendszertől eltérően
 • a Lengyelországon áthaladó tranzitforgalom.

A Lengyelország területén megkezdődő áruszállítás esetén a bejelentést a lengyel feladó félnek kell megtennie. A feladó megteszi a bejelentést, igényel egy referenciaszámot, amit el kell küldenie a szállítmányozónak. A feladó továbbá köteles ezt a számot elküldeni az áru átvevőjének is (bár ennek csak lengyel belföldi értékesítés esetén van jelentősége).

A referenciaszám igényléséhez meg kell adni a következő adatokat:

 • a szállítmányozás megkezdésének tervezett időpontja
 • a feladó adatai
 • az áru átvevőjének adatai
 • a felrakási hely címe
 • az áru adatai (megnevezése, kódja a lengyel kódrendszer szerint, mennyisége, tömege vagy térfogata)

Amikor a szállítmányozás megkezdődik, akkor a szállítmányozó vállalkozónak kell kiegészítenie az adatokat a következőkkel:

 • a szállítmányozó adatai
 • a szállítást végző autó rendszáma
 • a szállítmányozás megkezdésének tényleges időpontja (a feladó korábban csak a tervezett időpontot rögzítette)
 • a szállítás befejezésének tervezett időpontja
 • a szállítást végző fuvarozó engedélyének a száma
 • a lerakóhely címe (lengyel belföldi és uniós szállítások esetében kell, EU-n kívüli cím esetén nem kell)
 • a szállítmányt kísérő fuvarokmány száma.

Belföldi szállítás esetén a szállítás tényleges befejezési időpontját is regisztrálnia kell a lerakónak, de uniós és EU-n kívüli szállítások esetén erre nincs szükség.

A Lengyelországba befelé szállított áruk esetén a bejelentést a lengyel átvevőnek kell megtennie, mint a magyar rendszerben. A lengyeleknél viszont a magyarral szemben be kell jelenteni az EU-n kívüli területről érkező szállítmányokat is.  

A bejelentés alap adatait a lengyel fogadó félnek kell megtennie. Ő igényel referenciaszámot, melyet el kell küldenie a szállítmányozónak.

A szállítmányozónak az áru Lengyelországba belépése előtt ki kell egészítenie a feltöltött adatokat a szállítmányozóra vonatkozó (fent felsorolt) adatokkal. A szállítmányozás kezdéseként itt azt az időpontot és helyet kell megjelölni, amikor és ahol az áru Lengyelország területére belép.

Tranzitszállítások – minden bejelentést a szállítmányozó tesz meg

A magyar rendszertől eltérően Lengyelországban azokat a szállításokat is be kell jelenteni, melyek nem érintenek lengyel felrakót vagy lerakót, csak áthaladnak az ország területén. Mivel ilyenkor nincs lengyel küldő vagy fogadó fél, ezért a részletes bejelentést a szállítmányozónak kell megtennie és neki kell referenciaszámot igényelnie.

A következő adatokat kell feltölteni a referenciaszám igényléséhez:

 • a szállítmányozó adatai
 • a feladó adatai
 • az átvevő adatai
 • a szállítmányozás megkezdésének helye és ideje az ország területén (tehát nem az a kérdés, hogy mikor indult a rakomány külföldről, hanem az, hogy mikor és hol lépett be Lengyelországba)
 • a szállítmányozás befejezésének helye az ország területén
 • a szállítmányozás tervezett befejezésének ideje az ország területén (tehát az időt csak tervként kell megadni, hogy mikor lép ki az országból, de azt pontosan előre kell jelezni, hogy melyik határátkelőnél hagyja el az ország területét!)
 • az áru adatai, mennyisége, térfogata vagy bruttó tömege
 • a fuvarozói engedély száma
 • a jármű rendszáma.

Változás esetén az adatokat frissíteni kell. Nem minden adat frissíthető, a rakományra vonatkozó adatokat nem lehet megváltoztatni.

Minden szállítási irányra vonatkozik, hogy a szállítmányozó köteles megtagadni az áru átvételét, ha nem kapja meg a referenciaszámot, vagy az úgynevezett bejelentést helyettesítő dokumentumot (ezt akkor töltik ki, ha nem működik az online rendszer).

A gépkocsivezetők kötelessége

A lengyel tájékoztatás külön kitér a gépkocsivezetők felelősségére. A szállítmányozó vállalkozás köteles átadni a referenciaszámot a jármű vezetőjének. A sofőr nem indulhat el, illetve nem léphet be az országba, ha ez nincs a kezében.

Büntetések

A bejelentésekre vonatkozó szabályok Lengyelországban április 17-én hatályba léptek, a szabálytalankodókat pedig május 1-től büntetik is a hatóságok. A bírság nem elhanyagolható: ha nincs bejelentés, akkor a büntetés a szállított áru értékének 46 százaléka, de legkevesebb 20 ezer zloty (körülbelül 1,4 millió forint. Egy zloty 71-74 forint között mozog).

A bírságok nem csak a bejelentésre kötelezett feladót vagy címzettet, hanem a szállítmányozót is érintik, több esetben is:

 • ha nem tette meg a bejelentést, amit neki kellett volna (tranzit esetén)
 • ha más teszi a bejelentést, de a szállító nem egészítette ki a rá vonatkozó adatokat
 • ha a ténylegesen szállított áru fajtája, mennyisége, tömege, térfogata eltér a bejelentésben szereplőtől.

Ha a szállítmányozó nem tesz bejelentést, vagy az áru fajtája, mennyisége eltér a bejelentésben szereplőtől, akkor 20 ezer zloty a rá eső bírság. Ha pedig a szállító nem egészíti ki a rá vonatkozó adatokat, akkor 5 ezer zlotyt kell fizetnie. Ha pedig valaki nem aktualizálja a korábban bejelentett adatokat (például másik vontatóra kapcsolják a pótkocsit, így változik a rendszám), akkor 10 ezer zlotyt kell fizetni.

A gépkocsivezetőt is megbírságolják, ha referenciaszám nélkül szállítja az árut. Ha kiderül, hogy a referenciaszám nélkül kezdte el a szállítást, akkor 5000-7500 zloty büntetést kaphat (350-550 ezer forint).

Talán a legsúlyosabb jogsértésnek az számít, ha a rakomány nem felel meg a bejelentett adatoknak: nem stimmel a mennyisége, vagy nem az van a kocsin, amit bejelentettek. Ilyenkor a hatóság mérlegelhet a lehetőségek között, s egészen kemény intézkedéseket is hozhat. Enyhébb a büntetés, ha csak nem jók az adatok – ilyenkor vámzárat tesznek az autóra, s figyelemmel kísérik közlekedését. Ha egyáltalán nincs bejelentés, akkor le is foglalhatják a teljes rakományt és a járművet is.

Az ellenőrzést mindazok a szervezetek végezhetik, melyek az útdíjfizetést is vizsgálhatják:  a rendőrség, a közlekedési felügyelet és a vám- és határőrség egységei.

Maga a bejelentés tehát a tranzitot kivéve nem a szállítmányozó vagy a fuvarozó dolga, de komoly anyagi felelősségük van a megadott adatok helyességéért!

Milyen rakományokat kell bejelenteni?

Ha a szállított áru tömege meghaladja az 500 kg-ot, vagy térfogata az 500 litert, akkor be kell jelenteni az alábbi két táblázatban szereplő termékek szállítását:

Kódszámok a lengyel TEÁOR szerint (PKWiU)
a 19.20.21-től a 19.20.28-ig üzemanyagok benzintől  a fűtőolajig;
19.20.29 kenőanyagok kivéve: a 11 kg-nál kisebb kiszerelésben
20.14.74 tiszta etilalkoholok,  jövedéki zárjegy nélkül kivéve: az 5 liternél kisebb kiszerelésben
20.14.75 bio etanol kivéve: az 5 liternél kisebb kiszerelésben
20.59.41-től 20.59.42-ig kencéktől az adalékokig kivéve: a 16 liternél kisebb kiszerelésben
20.59.43 fékfolyadék etilalkohol tartalommal kivéve: a 16 liternél kisebb kiszerelésben
20.59.57, 20.59.58 öntőforma hézagkitöltő anyagok
38.12.25 fáradt olaj

CN pozíciók szerint az alábbi termékkörök (CN = Kombinált Nómenklatúra, az EU statisztikai osztályozási rendszere)

2207 80% feletti alkoholtartalmú etilalkohol, jövedéki zárjegy nélkül kivéve: az 5 liternél kisebb kiszerelésben
2707 olajok és egyéb desztillációs termékek
2710 kőolajból és bitumikus ásványokból származó olajok kivéve: a 11 liternél kisebb kiszerelésben
2905 alifatikus alkoholok és ezek származékai kivéve: a 11 liternél kisebb kiszerelésben
2917 polikarboxil savak
3403 kenőanyagok kivéve: a 16 liternél kisebb kiszerelésben
3811 zajcsökkentő, viszkozitás növelő szerek kivéve: a 16 liternél kisebb kiszerelésben
3814 oldó szerek, hígítók etilalkohol tartalommal
3820 fagyálló folyadékok, etilalkohol tartalommal kivéve: a 16 liternél kisebb kiszerelésben
3824 öntőformák kész hézagkitöltői
3826 biodízel és keverékei

Továbbá

 • teljesen denaturált szesz bármely állam által alkalmazott adalékkal, kivéve: az 5 liternél kisebb kiszerelésben
 • szárított dohány, zárjegy nélkül, mennyiségtől függetlenül
 • egyéb, érzékeny termékek, melyek listáját egy későbbi végrehajtási rendelet fogja meghatározni.

További, részletes információk:

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu