A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Meddig indíthatunk önellenőrzést?

Egy előre bejelentett adóhatósági vizsgálat előtt minden vállalkozó alaposan átnézni a könyvelési anyagait és ha lehet, kijavítja az esetleges hibákat. Nem egy esetben ekkor derül fény valami apró mulasztásra, tévedésre. De vajon ezen hibák javíthatók-e még önellenőrzéssel a revizor érkezése előtt?

Az önellenőrzés egy jó lehetőség a vállalkozások számára, hogy az adóhatóság vizsgálata előtt saját maguk fényt derítsenek az esetleges tévedésekre. Önellenőrzést arra az időszakra lehet indítani, aminek már lejárt a bevallási határideje és be is adtuk a szükséges bevallást. Csakhogy később kiderültek még olyan adatok, amik alapján a már benyújtott, akár több évvel ezelőtti anyagot módosítani kell. Ilyenkor jön szóba az önellenőrzés. Ennek az eljárásnak a keretében újra elkészítjük például a lezárt év adóbevallását a módosított adatokkal. Az eljáráshoz önellenőrzési pótlékot kell fizetni, ha az új bevallás alapján több lesz a számított adó, mint amennyi az eredetileg bevallott tartozás volt.

Önellenőrzést akár évekre visszamenőleg is indíthatunk azokra az évekre, melyeket a NAV nem ellenőrzött. Ez az eljárás korlátja. Ha egy időszakra valamilyen adónemben a NAV állapított meg adóhiányt, akkor ott már önellenőrzésnek nincs helye.

Előre bejelenthető az önellenőrzés

Előfordul, hogy a vállalkozásnál valaki egy olyan hiányosságra lesz figyelmes, ami nagy gondot okozna, ha nem javítják. Csakhogy egy éves bevallás módosítása, javítása nem mindig végezhető el egy nap alatt. Ilyenkor az önellenőrzés előzetes bejelentése ad egy kis időt. Ha bejelentjük, hogy önellenőrzést kívánunk végrehajtani, megjelöljük az érintett időszakot és adónemet, akkor 15 napon belül nem indíthat a NAV ebben a körben vizsgálatot. Ilyenkor van idő a javításokra, nem kell adóhatósági vizsgálattól tartani.

Amikor már megjelent a NAV 

Jól jönne az önellenőrzés akkor, amikor a NAV bejelentkezik egy vizsgálatra és még egyszer utoljára át kellene nézni a vizsgálattal érintett évek anyagait. Csakhogy ilyenkor már nem lehet semmit sem tenni. Az adózás rendjéről szóló törvény ugyanis lefekteti az eljárás szabályait (2017. évi CL tv. 54.§). Eszerint az önellenőrzés akkor minősül a NAV-os vizsgálat megkezdését megelőzően elvégzettnek, ha a bevallást a vállalkozó az ellenőrzés megkezdését megelőző napon elektronikusan benyújtotta vagy postára adta.

Ha tehát értesítést kapunk, hogy a NAV a 2017-2018-as évek adó- és járulékbevallásait akarja megvizsgálni, akkor az értesítés kézhezvételétől számítva ezeket már önellenőrzéssel nem módosíthatjuk.

Mikor kezdődik a NAV ellenőrzése?

Az adóhatóság két módon végzi az ellenőrzéseit. Jöhetnek előre bejelentve és bejelentés nélkül is. Ha előzetes bejelentéssel indul a vizsgálat, akkor az ellenőrzés megkezdésének időpontja az erről szóló értesítés, a megbízólevél átvételének ideje lesz. Ma már a NAV elektronikusan küld értesítést a cégkapura. Az átvétel időpontjának korábban az számított, amikor a címzett megnyitotta a tárhelyen az elektronikus értesítést. Ez ettől az évtől megváltozott. Az adóhivatalról szóló törvény módosítása nyomán egy elektronikus dokumentum akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a címzettnek lehetősége nyílik annak tartalmának a megismerésére. Tehát a Cégkapura, Ügyfélkapura érkező értesítés abban a pillanatban kézbesítettnek számít, amikor az ott megjelenik. Ez egy fontos változás, ettől kezdve egyetlen dokumentumnál sem hivatkozhatunk arra, hogy még nem érvényes, mert nem vettük át! (Ez a 2010. évi CXXII tv. 16/G. § 1a. bekezdése.)

Az is lehet, hogy nem küld a NAV előzetes értesítést az ellenőrzés megkezdéséről. Például így ellenőrzik a nyugtaadási kötelezettséget vagy a pénztárgépet is. Ilyenkor az ellenőrzés azzal kezdődik, hogy a revizor személyesen bemutatja a megbízólevelét.

Mindegyik esetre igaz, hogy önellenőrzés a hivatalos vizsgálat kezdete után már nem végezhető – ha be is nyújtunk ilyen önellenőrzési bevallást, azt nem veszik figyelembe. Azonban nem az önellenőrzés az egyetlen lehetőség a hibás vagy pontatlan bevallás javítására.

Kijavítás

Előfordul, hogy egy bevallásba számítási hiba csúszik és ezt a NAV veszi észre. Ha ez egyszerűen javítható és a javítás nem módosítja a fizetendő adó összegét, akkor azt a NAV javítja. Ha a javításhoz szükség van az adózó közreműködésére, akkor küldenek egy javításra szóló felszólítást. A bevallás érdemi feldolgozása azonban addig nem kezdődik meg, amíg a hibát ki nem javítjuk. Erre figyeljünk, mert mulasztási bírságot szabhatnak ki, ha a bevallást időben beadtuk, de a javítás elhúzódik. Ugyanis emiatt a bevallás később benyújtottnak minősül.

Bevallás pótlása

Az sem számít önellenőrzésnek, ha utólag pótolunk egy olyan bevallást, amit a megfelelő időben nem adtunk be, vagy beadtuk, de az hiányos volt. Ilyenkor az adóhatóság előbb egy hiánypótlási felszólítást küld. Ez után 15 napunk van arra, hogy pótoljuk az elmaradt bevallást. Ha nem tartjuk be a határidőt, mulasztási bírsággal számolhatunk.

Nagy Csaba

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu