A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Fuvarozóként az egyik legnagyobb rémálmunk, hogy megsérül a rakomány. De mi van akkor, ha az áru látszólag sértetlen, amikor átadjuk, ám a megrendelő 5-6 hónappal később jelzi, hogy nem az, és szerinte a szállítással volt a baj? Vajon meddig követelheti rajtunk a kártérítést?

Kivel nem fordult már elő, hogy szállítás alatt megsérült a rakománya? Így járt kollégánk is, akinél 450 kg, 27.000 euró értékű áru sérült meg egy osztrák-magyar fuvar alatt. A kárrendezési huzavona már 5. hónapja húzódik, mert a megrendelő nem hajlandó szóba állni a biztosítóval. Olvasónk arra kíváncsi, elévül-e a kártérítési kötelezettsége?  

Kártérítés csak írásos fenntartás alapján

A berakodásától a lerakodásig mi felelünk az áruért, így ha az út során a rakományban bármiféle kár keletkezik, az a mi felelősségünk. Kétféle kártípust különböztetünk meg: a felismerhetőt és a külsőleg fel nem ismerhetőt.

A lerakón az áru felismerhető sérüléseit a címzettnek azonnal jeleznie kell. Ezt a címzettel közösen jegyzőkönyvezzük, majd rögzítjük a CMR fuvarlevélben is a sérülés tényét (fenntartást teszünk). Ha ez nem történik meg, akkor a címzett később már nem léphet fel kártérítési igénnyel a felismerhető árukárok miatt. Akkor sem, ha átvételkor nem ellenőrizte az árut. 

A kirakodáskor fel nem ismerhető kárt az átadástól számított 7 munkanapon belül kell írásban jelezni a címzettnek (CMR 30. cikk). Erre írásban kell válaszolnunk. Ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk vétkesek, akkor meg kell írnunk, hogy a kárigény alaptalan, a fuvarozást az utasításoknak megfelelően, gondosan végeztük, a sérülésért nincs felelősségünk. (Jogilag ezt úgy nevezik, hogy a címzett felszólamlását elutasíthatjuk.)

Egy éven belül követelhető kártérítés

Nemzetközi szállításoknál a szállítás során keletkezett kár megtérítését egy éven belül követelheti a megbízó (de jeleznie időben kell). Kivéve, ha a kárt súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okoztuk, például a sofőr magára hagyta a kiborult rakományt. Ilyenkor az elévülési idő három évre nő.

Az elévülési idő kezdete sérülés esetén az áru lerakásának a napja, innen indul tehát az egy év. De az elévülési időt több minden megszakítja, főleg azért, hogy ne lehessen időhúzással kitölteni. Amikor megérkezik a megbízó írásbeli jelzése az árukárról, megáll az elévülés, és egészen addig nem ketyeg tovább, amíg nem válaszolunk rá. (CMR 32. cikk).

Olvasónk esetében tehát még van pár hónap, amit ki kell várni. Ha az 1 év letelt, és a feladó nem élt a kártérítés lehetőségével, akkor kollégánknak már nem lesz kártérítési felelőssége. Az ügy egyszerűen elévül.

Mennyi lesz a kártérítés?

Azt sem árt tudni, hogy a CMR egyezmény szerint legfeljebb 8,33 SDR/bruttó kg összegű kàrtérítést fizetünk (kb. 9-10 EUR/bruttó kg, vagy 3500 Ft/ bruttó kg). Ha a szállított áru ennél kevesebbet ér, akkor új árunál a számla szerinti értéket térítik meg. Használt árunál pedig az éppen aktuális értéket, azaz az avultatott értéket. Ha érték nélkül adták fel az árut, akkor csak a fuvardíjat téríti meg a biztosító (levonva belőle az önrészt). 

Tehát a példánkban szereplő 450 kg árunál max. 1.575.000 Ft összegű kártérítés érvényesíthető, több nem. Akkor sem, ha az áru többet ér.  (Erre érdemes az áru tulajdonosának szállítmánybiztosítást kötnie.)

Hét napon belül fel nem ismerhető kár

Ritkán, de megeshet, hogy szállítás során olyan kár keletkezik, ami 7 napon belül sem ismerhető fel. Főleg orvosi, ipari berendezések esetén fordulhat elő, amit a szállítás után üzembe kell helyezni, és csak hosszabb során használat derül ki, hogy valami nem működik. Egy olvasónk például egy ipari nyomtató daruzását végezte. Partnere a munka után 8 hónappal jelezte, hogy az eszköz daruzás során megsérült. Bár szakértői papírral nem tudta igazolni állítását, azért kérte a fuvarozót, hogy térítse meg a kárát. Az ügy most a bíróságon van. Ilyen egyedi esetekben a kártérítés kérdését a bíróság fogja eldönteni. Kártérítésre akkor kell számítani, ha szakértői vizsgálat tudja igazolni, hogy a hiba valóban szállítás során keletkezett, és olyan jellegű hibáról van szó, amit nem észlelhetett 7 napon belül a címzett. Megjegyzendő azonban, hogy nagy értékű berendezésekre ajánlott szállítmánybiztosítást kötnie a feladónak, ami fedezi a rejtett károkat is. 

Király Viktória