A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

A jó munkahelyi légkör alapja a bizalom. A munkaköri leírást viszont úgy kell megírnunk, hogy minden részletre kitérően szabályozza sofőrünk jogait, kötelességeit, lehetőségeit. Nem létezik olyan munkaköri leírás, ami minden vállalkozás és sofőr számára megfelelő. De nézzük a legfontosabb szempontokat, mire ügyeljünk a munkaköri leírás megfogalmazásakor!

Kötelező-e a munkaköri leírás?

A munkaszerződést legkésőbb az alkalmazott munkába állásakor írásban kell megkötni. Ebben kötelező jelleggel csak a munkakör megnevezésének kell szerepelnie, a feladatoknak, kötelezettségeknek nem. Ezek részletes kifejtése a munkaköri leírás lesz.

Maga a munkaköri leírás a törvény szerint nem kötelező. Ami kötelező, az egy tájékoztató a munkakörrel kapcsolatban, amit a munkaszerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell átadni az új munkatársnak. A gyakorlatban ez szokott lenni a munkaköri leírás.

Van két kivételes eset, amikor nem kell munkaköri leírást vagy munkáltatói tájékoztatást készítenünk. Ha

– a munkaviszony a munkaszerződés szerint nem haladja meg az egy hónapot, vagy

– ha a dolgozó heti munkaideje a heti 8 órát nem lépi túl (Mt. 46. § 5. bek.).

Tehát egy fél napra beugró alkalmi sofőrnek nem kell tájékoztatót vagy munkaköri leírást írni, őt csak a munkáltatói jogkört gyakorló személyről kell tájékoztatni (ő általában az ügyvezető).  

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy a határozatlan időre felvett sofőr munkaviszonya rekordsebességgel megszűnik. Például belép hétfőn, és szerdán már ki is lép (próbaidő alatt ő mond fel vagy mi mondunk fel neki). Mit tegyünk, ha belépéskor nem adtuk át a munkakörit? Ilyen esetben a tájékoztatást vagy a munkaköri leírást a kilépési papírokkal együtt kell átadnunk a távozónak, azaz nem tudjuk megspórolni az elkészítését (Mt. 46. § 3. bek. és 80 § 2. bek ). A kilépési papírokat az utolsó munkába töltött napon vagy legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül kell átadnunk.

Írjuk-e bele a munkaszerződésbe vagy inkább külön adjuk át?

A munkaköri leírás egy fontos munkaügyi dokumentum, ami alapvetően meghatározza, szabályozza a munkakapcsolatot. Többféleképpen is kapcsolódhat a munkaszerződéshez. Lehet a munkaszerződés melléklete, de a munkaszerződéstől függetlenül is át lehet adni. Célszerűbb az utóbbit választani. Ha elkülönülten kezeljük, akkor munkáltatóként bármikor módosíthatjuk, akár egyoldalúan is. A változásokról 15 napon belül kötelező írásban tájékoztatni a munkavállalót. Tehát készítenünk kell egy új vagy csak a módosításokat tartalmazó leírást. Ha viszont a tartalma a munkaszerződésben is szerepel, akkor közös megegyezésre kell jutnunk a változtatást illetően. 

Mi ne legyen a munkaköriben?

A munkaköri leírások sokszor tele vannak felesleges részletekkel. A munkaköri leírásba ne foglaljuk bele a következőket:

– büntetések,

– jutalmak,

– béren kívüli juttatások,

– adatvédelmi tájékoztatás,

– szoftverhasználat,

– titoktartási kötelezettség,

– tűz- és munkavédelmi szabályok.

Ezeket a vállalkozás szabályzataiban, vagy külön tájékoztatókban kell rögzíteni. A munkaköri leírás az adott munkakörhöz tartozó feladatokat írja le.

Mi legyen a munkaköri leírásban?

A munkaköri leírásban rögzítsük a főbb feladatokat és az összes elvárást, amit fontosnak ítélünk.

Ha a munkaszerződést rövidre szabtuk, nem tértünk ki fontos részletekre, akkor törvényi előírás, hogy írásban adjunk tájékoztatást a következőkről:

– a napi munkaidőről*,

– az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról*,

– az elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról*,

– a munkakörbe tartozó feladatokról, amennyiben a munkaköri leírást nem tartalmazza a munkaszerződés,

– a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól*,

– a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól*,

– arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

– a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

A *-gal jelölt részeknél az is elegendő, ha a Munka Törvénykönyvének megfelelő részére hivatkozunk. Ez akkor kötelező tehát, ha ezek nem szerepelnek a munkaszerződésben.

Minta a tájékoztatóra: fuvarlevel.hu/minta-munkaltatoi-tajekoztatas.

Mi az, amit érdemes még beleírni? 

Soroljuk fel fel tételesen, hogy milyen pontos, rendszeresen elvégzendő feladatokat kell ellátnia a sofőrnek. Nincs olyan tartalom, ami kötelező lenne. A saját jól felfogott érdekünkben ne hagyjuk ki a következőket:

– A munkakör pontos megnevezése elengedhetetlen. Nemcsak az elnevezését, hanem a munkaköri kódokat, azaz a FEOR számokat is jó, ha tartalmazza a leírás.

– A sofőr közvetlen felettesét, ha vannak beosztottjai vagy helyettesítője, szintén írjuk bele a munkaköri leírásba.

– Rögzítsük a munkakör betöltésének feltételeit (Pl. PÁV, GKI).

– A sofőr feladatait, a felelősségének jellemzőit és hatáskörét is meg kell határozni.

Ebben legyünk nagyon aprólékosak! Például:

– A kapott szállítmányozási feladatok maradéktalan és pontos elvégzése. Azaz a gépkocsi rendeltetési helyre történő vezetése és a rakomány sérülésmentes szállítása. (Gondoljunk olyan lényeges kérdésekre is, mint például, hogy szabadon megtervezheti-e az útvonalat vagy az általunk megtervezett útvonalon kell-e haladnia.)

– A szállított áru sértetlenségének, mennyiségének ellenőrzése felrakáskor és megtartása a szállítás során.

– A rakodási feladatok irányítása, árurögzítés. Térjünk ki arra is, hogy az áru platón belüli mozgatása a sofőr feladata-e vagy sem! A rakodás is lehet a sofőr munkaköri leírásának része, ha ebben megállapodtunk vele. De ehhez a foglalkoztatás­egészségügyi orvos szakvéleményére is szükség lesz. Hisz előfordulhat, hogy az orvos alkalmasnak ítéli a vezetésre, de a rakodásra már nem. Ez esetben pedig nem rakodhat. A munkaköri leírásban  nem szerepelhet olyan feladat, aminek elvégzéséhez a sofőr végzettsége, egészségi állapota nem megfelelő.

– Fuvarokmányok vezetése, átadása a telephelyen (előírt időközönként).

Pénzkezeléssel, tankolókártyákkal kapcsolatos feladatok (például az elszámolásra felvett pénz, kártyák pontos nyilvántartása, bizonylatolása és elszámolása a vállalkozás pénzügyi munkatársa felé)

– Felelős a  jármű belsőjének és platójának rendbentartásáért, takarításáért.

– Jármű ellenőrzése, kötelező tartozékok ellenőrzési feladatainak elvégzése. (A gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése a sofőr napi feladata, enélkül a szállítás nem végezhető biztonságosan. )

Felelős a jármű kisebb hibáinak kijavításáért (kiégett izzó), javaslatot tesz az esetleges javításokra.

– Ha a sofőrünk feladatai közé tartozik az emelőszerkezetek, csőrlő használta, a billentés, arra is térjünk ki!

– A munkaköri leírásban meghatározhatjuk a sofőrök jogait, kötelességeit, azokat az alkalmakat, amikor önállóan dönthetnek. Gondoljunk itt váratlanul felmerülő feladatok megoldására! Ha helyszíni bírságot szabnak ki rá, akkor lehet, hogy mi is úgy járunk jobban, ha azonnal intézkedik, és nem vár arra, hogy kikérje a véleményünket. Beleírhatjuk a munkaköri leírásba, hogy egy bizonyos összeg alatt dönthet a bírság kifizetéséről. Ugyanígy egy útközbeni javítás vagy mentés megszervezése is lehet a sofőr döntési joga.

A lényeg tehát, hogy a lehető legpontosabban és legkörültekintőbben fogalmazzuk meg a munkaköri leírás minden pontját, hogy ne adjon lehetőséget félreértésre. Munkaügyi vitáknál, munkaügyi balesetekhez kapcsolódó kártérítési pereknél ugyanis a munkaügyi bíróság sokszor kéri ennek az iratnak a becsatolását. Általában azt vizsgálják, hogy a munkavállalótól elvárt feladat szerepelt-e a munkaköri leírásban és annak betartását ellenőrizzük-e, feltártuk-e az esetleges szabálytalanságokat. Például az szerepel a hűtött húst szállító sofőrünk munkaköri leírásában, hogy a járművet műszak végén tisztán kell letennie. Azaz ki kell takarítania, fertőtlenítenie kell, el kell távolítania a jeges lerakódásokat (a pontos részleteket a takarítási utasítás szokta tartalmazni). Ha azonban sofőrünk a munka végén rendszeresen szutykosan hagyja a járművet, és ezt mi elnézzük, nem figyelmeztetjük a szabályok betartására, akkor felelősek leszünk a következményekért. Ilyen következmény lehet, ha megcsúszik a jármű zsíros, jeges lerakódásán és agyrázkódást szenved. Ekkor nem hivatkozhatunk arra, hogy a munkabalesetet az okozta, hogy nem tartotta be a munkaköri leírásban foglaltakat. Mi is felelősek vagyunk, mert nem ellenőriztük a benne foglalt feladatok betartását.

Végezetül, a munkaköri leírás tartalmát meg kell ismertetni sofőrünkkel. Ez akkor érvényes, ha a sofőr aláírta.

Medve Irén