A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

A Belügyminisztérium a korábban megjelent rendeletek és a friss események tükrében az alábbi tájékoztatást küldte a fuvarozóknak.

Március 17-én 00.00 órától Magyarország a személyforgalom előtt lezárta az országhatárt, csak a magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. A Belügyminisztérium külön tájékoztatót készített arról, hogy ebben a helyzetben a fuvarozók milyen eljárást kövessenek. A BM levelét az Aszisztencia561 Kft-től kaptuk. 

Nemzetközi forgalom

A magyarországi rendeltetési helyekre érkező, illetve azokról induló, valamint a tranzitforgalomban résztvevő áruszállító tehergépjárművek korlátozás nélkül átléphetik az államhatárt és közlekedhetnek. Kivételt csak az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Iránból és Izraelből érkező járművek képeznek. 

Az Olaszország felől érkező járművek közlekedését külön szabályozzák (lásd lejjebb). A többi négy országokból érkező járművek egyedi elbírálás alá esnek.

Olaszországból érkező járművek

Tranzit

Tranzitforgalomban a kijelölt magyar-horvát, szlovén és osztrák határállomásokról az Olaszországból érkező járművek 10 percenként, 15-ös csoportokban haladhatnak a kijelölt humanitárius útvonalakon. Csak a kijelölt pihenőhelyeken/üzemanyagtöltő állomásokon állhatnak meg. A járműveket a Rendőrség matricával látja el. A vezetőfülkében csak a járművezető tartózkodhat, utast nem szállíthat. Magyarország területét a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni. Kilépéskor a Rendőrség gyorsított eljárást alkalmaz.

Magyar le-vagy felrakó

A tehergépjárműveknek a kijelölt magyar-horvát, szlovén és osztrák határállomásokat és a humanitárius folyosót kell használni.  Amennyiben az olasz felrakóról érkező gépjárművet magyar állampolgár vezeti, akkor a rendeltetési helyre történő megérkezés után a gépkocsivezetőnek 14 napos házi karanténba kell vonulni. A 14 napon belül következő, új fuvarfeladatot csak akkor vállalhat, ha magán a koronavírus tüneteit nem érzékeli. Ebben az esetben a megrakott járművel, az átvett fuvarokmányok birtokában a kijelölt humanitárius korridorok valamelyikén, a kijelölt pihenőhelyek/üzemanyagtöltők használatának lehetőségével Magyarországot a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni.

Amennyiben az Olaszországból a magyarországi célállomásra érkező járművet nem magyar állampolgárságú gépkocsivezető vezeti, akkor a magyar-horvát, szlovén, osztrák határállomásról a kijelölt humanitárius folyosókat használva kell a rendeltetési helyet elérni. A gépkocsit megfelelő mennyiségű védőfelszereléssel (kesztyű és maszk), valamint fertőtlenítőszerrel kell ellátni a fuvarfeladat előtt. A gépjárművezetővel csak a szükséges mértékű személyes kontaktusra kerüljön sor, védőeszközök alkalmazása mellett. Az egyszer használatos kesztyűket minden alkalmazás után cserélni kell. A fuvarokmányok átadásakor a gépjárművezető és az ügyintéző nem érintkezhet. A feladó/fogadó vállalkozásoknak egyeztetni kell az alkalmazandó eljárásokról, eszközökről. A gépkocsivezető a rakodásban nem vehet részt, lehetőleg tartózkodjon a fülkében. Az áruelhelyezésről, a rakomány rögzítéséről a felrakást követően a gépjárművezető önállóan győződjön meg. Az ügyintéző egy időben csak egy gépkocsival foglalkozhat. A gépjárművezető tartson a fülkében fertőtlenítő szert és rendszeresen alkalmazza azt az általa megérintett kezelőszervek, berendezések fertőtlenítésére.

Szabályok magyar fuvarozókra 

Magyar állampolgárságú járművezetők esetén a COVID-19 fertőzés gyanújának megállapítása esetén a járművezető kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

Amennyiben a veszélyeztetett területről érkezik a járművezető és a COVID-19 fertőzés gyanúja nem állapítható meg, úgy az áru lerakását elvégezheti, ezt követően köteles lakóhelyén vagy tartózkodási helyén otthoni járványügyi megfigyelésnek (a továbbiakban: hatósági házi karantén) alávetni magát 14 napra.

A magyar járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt abban az esetben vállalhat újra gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit és ezt munkáltatója is így ítéli meg.

Fentiek teljesülése esetén is csak abban az esetben hagyhatja el a számára kijelölt karantén helyszínét, ha erről az illetékes járványügyi hatóságot értesíti, (határozatot hozó járási hivatal) és a felrakóhelyről az országot az egyébként tranzit útvonalként kijelölt úton, legfeljebb az azon megjelölt üzemanyagtöltő állomást igénybe véve hagyja el.