A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

A fuvarozáshoz szükség van valamilyen telephelyre, a teherautók ugyanis nem maradhatnak az utcán. Ha csak egy-két járművünk van, akkor ez akár a családi házunk udvara is lehet. Ám ez esetben is kell engedély: a jegyző beleegyezését kell kérnünk, hogy ott tárolhassuk az autókat. A kérvényhez pedig szükség van a forgalmira is. De mi van akkor, ha nincs forgalmija a kamionnak? Akkor is kérhetjük a papírt? 

A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű járműveket nem szabad az utcán tárolni. Ha csak néhány járműről van szó, akkor a teherautókat akár a házunk udvarán is tarthatjuk. Csak akkor van szükségünk külön telephelyre, ha 10-nél több 3,5 tonna feletti járművel rendelkezünk. A 10-es határba a teherautók, vontatók, pótkocsik és a buszok számítanak be, a félpótkocsikat nem kell figyelembe venni.

Tárolási engedély 10-nél kevesebb járműnél

Ha egy fuvarozó vállalkozásnak 10-nél kevesebb 3,5 tonna feletti járműve van, akkor nem kötelező külön telephelyet fenntartania. Az is rendben van, ha a fuvarozó a saját kertjében, a családi ház udvarán tárolja a teherautóit. Nincs ezzel semmi gond, de ehhez be kell szerezni a jegyző hozzájárulását, azaz tárolási engedélyt kell kérni.

A jegyző megvizsgálja, hogy a választott terület megfelel-e a teherautó(k) tárolására. Fontos tudni, hogy a jegyző csak akkor adja meg a hozzájárulását, ha a cégjegyzékben szerepel az adott székhely vagy telephely (ez csak olyan ingatlan lehet, ami a vállalkozás tulajdonában van, vagy amelynek használatára jogosult, pl. bérleti szerződés alapján). Ha a tároláshoz szükséges feltételek megvannak, akkor a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági  bizonyítvány azt igazolja, hogy a 3,5 tonna össztömeg feletti gépjárművet nem közterületen tároljuk. Újdonság, hogy az eljárás januártól ingyenes, nem kell illetéket fizetni.

A tárolási engedély kérelemhez az önkormányzatok biztosítanak formanyomtatványt. Azt, hogy ezt hogyan kell beadni, önkormányzatonként változó. Van, ahol személyesen is megoldható, de egyre több helyen már elektronikusan kérik, például az önkormányzat e-ügyintézési felületén (bit.ly/e_onkorm).

Ezen meg kell adni adatainkat és csatolni kell az ezeket igazoló dokumentumokat:

– egyéni vállalkozóknál igazolás a vállalkozói jogviszonyról, cégeknél cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány,

– a jármű adatai,

– forgalmi engedély vagy műszaki adatlap,

– személyi igazolvány, lakcímkártya, (ha más jár el, a nevünkben, írásbeli meghatalmazás)

– a telephely tulajdoni lapja vagy a bérleti szerződés (ha több tulajdonos van, akkor a tulajdonostársak hozzájárulása is).

A jegyző hozzájárulásával lehet a járművek tárolási helyét bejegyeztetni a gépjármű-nyilvántartásba. A megadott tárolási telephely pedig a forgalmiba is bekerül. Ha az idő múlásával a gépjárműpark gyarapodik, és a vállalkozás átlépi a 10 autós határt, már külön telephely kell.

Mi van akkor, ha még nincs forgalmi?

Nem gond, ha még nincs forgalmija a teherautónak (pl.: külföldről behozott jármű esetén). A tárolási engedélyt anélkül is megszerezhetjük. Viszont a forgalmi engedélyhez szükséges műszaki vizsgálatot meg kell csináltatni. Forgalmi hiányában ugyanis a műszaki adatlapot kell a tárolási engedély kérelemhez mellékelni. Ne aggódjunk, a műszaki adatlap 90 napig érvényes, a tárolási engedélyt pedig általában 1-2 hét alatt megadja a jegyző.

10 jármű felett külön telephely kell

Ha 10-nél több 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművel rendelkezünk, akkor külön telephelyet kell nyitnunk (57/2013. kr. 1. mell. 23. sor). Ehhez nem kell telepengedély, csak be kell jelenteni a telephely létesítését a helyi önkormányzathoz. 10 jármű felett telephely csak ipari területen létesíthető. Kivéve, ha újonnan épült telephelyről van szó, azaz 6 hónapnál nem régebbi használatbavételi vagy tudomásulvételi engedéllyel rendelkezik. Utóbbi esetben ipari területen kívül is kialakítható a telephely.

A telephely bejelentési eljárása nem bonyolultabb, mint a tárolási engedély beszerzése.

Csak egy formanyomtatványt kell kitölteni az önkormányzatnál, ami alapján a jegyző nyilvántartásba veszi a telephelyet. A telephely bejelentése történhet személyesen vagy elektronikusan, ez önkormányzatonként változó.

A telephely bejelentési formanyomtatványon meg kell adni:

– a fuvarozó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám vagy vállalkozói engedély száma),

– a telephely adatait (telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, bérelt vagy saját tulajdonról van szó),

– a telep nyitva tartását, a napi munkavégzés idejét a telephelyen,

– a telephelyen folytatott tevékenységet (közúti áruszállítás),

– a tevékenység végzésére vonatkozó nyilatkozatokat (pl. van-e üzemanyagtartály vagy sűrített gázüzemanyagtöltő-berendezés stb.).

A jogszabály külön nem írja elő, hogy a nyomtatvány mellé csatolni kell az abban foglalt nyilatkozatok igazolását szolgáló dokumentumokat. De készüljünk fel, hogy az önkormányzatok kérhetik ezt. Például a telep bérleti szerződését, cégkivonatot.

Király Viktória