A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Ki végezhet műszaki mentést ünnepnapon?

Évek óta nem tudják megoldani a hatóságok, hogy egyértelműek legyenek az autómentésre vonatkozó szabályok. Bár két éve ígérik, máig nem született meg az autómentést szabályozó kormányrendelet. Az eredmény: káosz. Műszaki mentéssel foglalkozó olvasónk csak a munkáját végezte, mikor saját telephelyére vitt el egy működésképtelen román munkagépet. Mégis 150 ezer forintja bánta, mert ünnepnapon közlekedett.

Debrecen környéki olvasónk évek óta autómentőként dolgozik. Olyan daruja van, amivel még a tűzoltók se rendelkeznek, ezért elég sokat hívják nehezebb feladatokhoz is.

Még tavaly március 15-én is egy bonyolult esethez riasztották. Egy debreceni építkezésen elromlott egy hidraulikus hajtóművű emelőgép. Nem ment a motor, márpedig a gép így az útról se tud lejárni, nem mozdul a kereke.
A munkát bonyolította, hogy az építkezésen román cég dolgozott, s romániai illetőségű volt a hibás daru is. Haza kellett vinni, nálunk se tárolni, se szerelni nem lehetett. Olvasónk elindult tehát a határ felé tréleren a hibás daruval. Ez okozta a későbbi problémát is. Ha nem megy külföldre, talán soha senkinek nem tűnik fel, hogy nem szabályosan közlekedik.

A meglepetés a határátkelőnél érte. A magyar oldalon feltartóztatták, s azzal az indokkal, hogy ünnepnapon, tilalom alatt (március 15.) közlekedett, megbírságolták. Hiába érvelt azzal, hogy műszaki mentést végzett! Az intézkedő rendőrök szerint erre csak a tűzoltóknak van joguk, más nem végezhet műszaki mentést. Tessék? Akkor mit csinálnak az autómentők?

Az autómentés valójában egy olyan gombóc, amit képtelen lenyelni a törvényi szabályozás. Nem illik bele sehova sem. Pár évvel ezelőtt az autómentőknek még ugyanazokat a feltételeket kellett teljesíteniük, mint a fuvarozóknak. Az autómentőknek is árufuvarozói engedélyt kellett kiváltaniuk 2011 decemberéig.

A közúti szolgáltatásokat rendező új kormányrendelet 2011 végén jelent meg, december 8-tól hatályos (ez a 261/2011-es kormányrendelet). Ez a rendelet határozza meg ma, hogy az autómentést a többi fuvarozói szolgáltatással kell egy kalap alá venni, kivéve, ha jogszabály erről máshogyan rendelkezik. Ez a „máshogy rendelkező”, kifejezetten az autómentésre vonatkozó miniszteri vagy kormányrendelet azonban az elmúlt másfél év során még nem született meg.

Ennek a 2011-es rendeletnek egy másik pontja azonban minden engedély beszerzése alól fel is menti az autómentőket. A rendelet 3. paragrafusa 3. bekezdése kimondja: „nincs szükség engedélyre a következő tevékenységek végzéséhez: a) sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása.”

Tehát a rendelet előbb azt mondja, hogy az autómentők a fuvarozókkal azonos feltételek szerint végezhetik a munkájukat, majd ugyanez a rendelet kijelenti, hogy a sérült, vagy műszaki hibás járművek továbbításához (márpedig ez az autómentés!) semmilyen engedélyre nincs szükség. Tehát az autómentőnek nem kell fuvarozói engedéllyel rendelkeznie.

Ismételjük meg még egyszer, mert elsőre nehéz lehet elhinni: 2011. december 8. óta Magyarországon semmilyen engedély nem kell autómentési tevékenységhez.

A kormánynak persze nem ez volt a szándéka, hiszen 2012 elején még a költségvetési törvényben is megjelölték, hogy a kormány alkossa meg az autómentésre vonatkozó részletes szabályokat. Csak ez még nem történt meg. Ez egy ilyen jogon kívüli ideiglenes helyzet.

Fontos, hogy ezek a szabályok (szabálynélküliségek) csak a mentési feladatokra vonatkoznak – sérült, vagy műszaki hibás járművek továbbítására. Amint az autómentő más tevékenységet folytat, már alkalmazni kell a fuvarozókra vonatkozó szabályokat. Például ha valaki egy külföldön megvásárolt kocsit hoz be az országba, az már szállítási és nem mentési tevékenység.

Közlekedési szempontból viszont az autómentést végző járműnek is be kell tartania a nehéz teherautók közlekedésére vonatkozó szabályokat. Tehát ha az autómentő megengedett legnagyobb össztömege nagyobb, mint 7,5 tonna, akkor nem közlekedhet a korlátozás ideje alatt. Például nemzeti ünnepen.

Ez alól a közlekedési korlátozás alól a rendelet szerint (190/2008-as kormányrendelet, 5.§) mentesülnek a

  • katasztrófa-elhárítást végző,
  • vagy a műszaki, baleseti és rakománymentést végző járművek.

Talán erre a paragrafusra hivatkozva végezhette olvasónk is a munkáját. Nyugodtan tette, hiszen műszaki hibás járművet vitt, tehát műszaki mentésben vett részt. Csakhogy ez nem volt műszaki mentés.

A megoldásért ismét egy másik jogszabályhoz kell fordulnunk. A műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 2006. évi XXXI. törvény pontosan megfogalmazza, mit érthetünk a műszaki mentés fogalma alatt: „Természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozói tevékenység”.

Műszaki mentésnek tehát tényleg csak az számít, ami a tűzoltóság részéről történik. Ha a tűzoltóknak nincs is erre megfelelő autójuk, akkor bérelnek egyet, vagy utasítanak egy szolgáltatót, mindegy, de az esetben mindenképpen közreműködnek. Ha a tűzoltóság nem közreműködője az ügynek, akkor az nem műszaki mentés. Akkor sem, ha a köznyelvben annak hívjuk.

Az már egy másik kérdés, hogy a gép hazaszállítása már semmiképpen nem lenne műszaki mentés. Az hivatalosan csak addig tart, amíg a veszélyhelyzet elhárul. Ha a sérült jármű veszélyezteti is a közlekedőket, a veszélyhelyzetet úgy is el lehet hárítani, hogy a gépet félreállítják az útról egy telepre, vagy parkolóba. A romániai címre történő hazaszállítás már nem műszaki mentés, hanem egyszerű szállítás.

Mivel nem történt a törvény fogalma szerinti műszaki mentés, az autómentőnek bizony be kellett volna tartania az ünnepnapi korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket. Nem szabadott volna március 15-én hazavinni a sérült munkagépet. Vállalkozótársunk ezt nem tudta, s ez a tévedés 150 ezer forintjába került. Ennyi a tarifája az „engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség hiányában” szabálysértésnek.

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu