A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Az év eddigi legnagyobb fuvarozói újdonsága az engedélykötelezettség megjelenése a 3,5 tonna alatti járműveknél. Az európai elvárásoknál jóval szigorúbb magyar szabályozás okkal jelent komoly meglepetést sokak számára. A kisteherautóval fuvarozók egy része éppen azért választotta korábban ezt a méretet, mert ehhez nincs szükség bonyolult adminisztrációra, engedélyezésre. Volt, aki nagyautós flottáját cserélte le 3,5 tonna alattiakra az egyszerűbb működés érdekében. Nem csoda, hogy sokan  érdeklődnek a részletszabályokról. Összegyűjtöttük a leggyakrabban előforduló kérdéseket a furgonosok engedélyével kapcsolatban. 

Kire vonatkozik a rendelkezés? 

Magánszemélyek

Az engedélykötelezettséget bevezető uniós irányelv a nemzetközi árufuvarozásra vonatkozik, a hazai rendelet pedig a belföldi és nemzetközi árufuvarozásra is. Közös bennük, hogy fuvarozás alatt csak a közúti áruszállítási szolgáltatást kell érteni. Azt a szolgáltatást, amikor valaki díj ellenében más áruját szállítja. Magánszemélyeknek tehát semmilyen szállítási feladatához nincs szükségük fuvarozói engedélyre ezentúl sem.

Saját számlás szállítás

Miután az uniós előírással szemben Magyarország a belföldi kis-áruszállításra is kötelezővé tette az engedély kiváltását, joggal vetődik fel a kérdés, hogy a saját árut szállítók kimaradnak-e ebből a kötelezettségből. Szerencsére igen a válasz. Saját számlás áruszállítás esetén nincs változás: továbbra is csak a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel történő szállításokra kell engedélyt kiváltani. Aki tehát nem végez fuvarozói munkát, hanem saját cége szállítási feladataira vásárolt egy kisteherautót, annak nincs semmilyen változás a szabályokban. 

2,5 tonnát elérő járműszerelvény

A fuvarozói engedéllyel és más szabályokkal kapcsolatos előírások esetén mindig a jármű össztömegéről beszélünk, ez azonban pontatlan. Az ide illő uniós jogszabályok többnyire a „járművek vagy  járműszerelvények“ kifejezést használják. Az 561-es uniós rendelet fogalomtárában pedig ezt olvashatjuk: „E rendelet alkalmazásában (…) Jármű: bármilyen gépjármű, vontató, pótkocsi és félpótkocsi, vagy ezek kombinációja…“  A szabályok tehát nem csak azokra a járművekre érvényesek, amik önmagukban meghaladják az adott össztömeget, hanem azokra is, melyek pótkocsival, félpótkocsival együtt érik el a súlyhatárt. Hasonló értelmezést használ a most már 2,5 tonnás teherautókra is vonatkozó rendelet. Eszerint nem kell fuvarozói engedély azoknak a vállalkozásoknak, melyek „a közúti fuvarozást kizárólag 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépjárművekkel vagy járműszerelvényekkel végzik“. 

Mindezek alapján tehát akkor is szükség van a fuvarozói engedélyre, ha a kisteherautó nem önállóan, hanem egy általa vontatott utánfutóval, pótkocsival éri el a 2,5 tonnás össztömeget. 

Autómentő

Magyarországon az autómentő vállalkozásoknak 2011 óta nincs szükségük tevékenységi engedélyre. Az engedély alóli mentesség azonban nem érvényes minden esetben az autómentő közlekedésére. A  mentesség alapja a tevékenység, azaz a sérült vagy hibás jármű továbbítása, nem pedig maga a jármű. Ha az autómentő nem hibás autót továbbít, hanem például egy külföldön vásárolt használt autót hoz be az országba, akkor már nem érvényes rá a mentesség. Ebben az esetben ugyanazon szabályoknak kell megfelelnie, mint az árut fuvarozó vállalkozásoknak.

Az autómentőre vonatkozó szabály nem változott meg az össztömeg-határ módosításával. Továbbra is mentes az engedély alól a sérült járművek továbbítása, bármekkora autóval végezzük is ezt a feladatot. 

Szakmai irányítóval kapcsolatos kérdések

A fuvarozói engedély kiváltásának az egyik feltétele, hogy a vállalkozásnak legyen megnevezett szakmai irányítója. A szakmai irányítónak el kell végeznie egy tanfolyamot – ez a régebben is megszokott fuvarozói tanfolyam.

Érthető, ha sok a kérdés ezzel kapcsolatban, hiszen a szakmai irányítói képzés elvégzése lehet az egyik legnagyobb akadálya az engedély megszerzésének. Ehhez nem elegendő beadni egy űrlapot: el kell végezni a tanfolyamot és le kell vizsgázni. Ráadásul már a hozzáférés is problémát jelent: nincs olyan számban és olyan gyakorisággal szakmai irányítói tanfolyam, amennyit most az engedélyre kötelezett vállalkozók igényelnének. 

Több olvasónk is kérdezte, hogy ki lehet a vállalkozásnál szakmai irányító. Lehet-e egy azonos településen dolgozó ismerős, akinek megvan a jogosultsága? Lehet-e a vállalkozó házastársa, aki eddig nem is dolgozott a vállalkozásban? Kell-e belföldre is szakmai irányító? Mi történik akkor, ha nem végez a tanfolyammal májusig, akkor hogyan szerzi meg a fuvarozói engedélyt határidőre? A fuvarozói engedély kiváltásának az egyik feltétele, hogy a vállalkozásnak legyen megnevezett szakmai irányítója. A szakmai irányítónak el kell végeznie egy tanfolyamot – ez a régebben is megszokott fuvarozói tanfolyam.

Érthető, ha sok a kérdés ezzel kapcsolatban, hiszen a szakmai irányítói képzés elvégzése lehet az egyik legnagyobb akadálya az engedély megszerzésének. Ehhez nem elegendő beadni egy űrlapot: el kell végezni a tanfolyamot és le kell vizsgázni. Ráadásul már a hozzáférés is problémát jelent: nincs olyan számban és olyan gyakorisággal szakmai irányítói tanfolyam, amennyit most az engedélyre kötelezett vállalkozók igényelnének. 

Több olvasónk is kérdezte, hogy ki lehet a vállalkozásnál szakmai irányító. Lehet-e egy azonos településen dolgozó ismerős, akinek megvan a jogosultsága? Lehet-e a vállalkozó házastársa, aki eddig nem is dolgozott a vállalkozásban? Kell-e belföldre is szakmai irányító? Mi történik akkor, ha nem végez a tanfolyammal májusig, akkor hogyan szerzi meg a fuvarozói engedélyt határidőre? 

Kinek kell szakmai irányító?

Szakmai irányítóra belföldi és nemzetközi munkához egyaránt szükség van. Nem kötődik cégmérethez sem. Ez azt jelenti hogy ha a jármű okán már meg kell szereznünk a fuvarozói engedélyt, akkor szakmai irányítóra mindenképpen szükség van. Akkor is, ha nagy céget működtetünk, de akkor is, ha mindössze egy furgonnal végzünk tehertaxi-szolgáltatást.

Ki legyen?

A szakmai irányító a vállalkozás tagja, tulajdonosa, alkalmazottja, vagy egy külső, megbízott személy is lehet, amennyiben elvégzi a szakmai irányítói tanfolyamot és erről sikeres vizsgát is tesz. A szakmai irányítóval kapcsolatos elvárás, hogy valódi befolyása legyen a vállalkozás működésére. Azaz nem lehet egy olyan külsőst megbízni, aki csak lazán kapcsolódik a vállalkozáshoz, valódi jogkör nélkül. Megbízhatjuk a képesítéssel rendelkező ismerősünket, de szerződésben kell őt felhatalmaznunk a vállalkozás tényleges szakmai irányítására. Ez nem csak egy névleges feladatkör, ténylegesen hatáskörrel kell rendelkeznie például a szállítmányozási szerződések ellenőrzésével kapcsolatban.

Külsős megbízott esetén még további megkötésekkel is számolnunk kell. Egy szakmai irányító legfeljebb két vállalkozásban láthat el ilyen munkát, s azt is csak akkor, ha ezek egy településen működnek. A két vállalkozás összes járműve nem lehet több 50-nél. 

A fuvarozó házastársa is lehet szakmai irányító a vállalkozásban. Ehhez arra van szükség, hogy valamilyen formában a vállalkozáshoz kössük: cég esetén legyen tulajdonrésze, egyéni vállalkozás esetén vegyük őt fel alkalmazottként. Ezzel már teljesítjük a feltételeket, így ha a vizsgát leteszi, betöltheti ezt a szerepkört.  

Van türelmi idő a tanfolyam elvégzésére?

Sajnos, a szakmai irányító meglétével kapcsolatban a jogszabályok az engedély kiváltásakor nem fogadnak el türelmi időt. Ez egy kettősség, mert később már nem ennyire szigorú az elvárás. Szakmai irányító nélkül nem kaphatunk fuvarozói engedélyt, ez az egyik alapfeltétel. Aki nem tudja a májusi határidőig időben megszerezni a végzettséget, az nem tudja megszerezni addig a fuvarozói engedélyt sem (hacsak nem hoznak közben valamilyen enyhítő intézkedést). 

A fuvarozói vizsga 10 évre szól, utána egy továbbképzésen kell részt venni és újra vizsgát kell tenni. Itt már számíthatunk egy kis haladékra is, ha elmulasztjuk a határidőt. Ha egy működő fuvarozó vállalkozás elveszíti a szakmai irányítóját, akkor 6 hónapig működhet új kinevezése nélkül. Ilyen helyzet előfordulhat felmondás esetén, vagy ha lejár a fuvarozó papírjának a 10 éves érvényessége. Tehát ilyenkor van fél évünk a továbbképzésre és a vizsga letételére, vagy egy új irányító felvételére. Az engedély első megszerzésekor azonban nincs ilyen türelmi lehetőség. 

A tapasztalat nem elég

Sajnos a jogszabályok azokat sem mentik fel a tanfolyam elvégzése és a vizsga alól, akik akár évtizedek óta művelik a szakmát. Egy olvasónk például 70 éves, ő 1985 óta dolgozik a furgonjával. Most vagy abbahagyja a munkát, vagy beül az iskolapadba 70 évesen. Más választása nem nagyon van, alkalmazottat nem bír el a vállalkozása. 

A jogszabályok nem adnak felmentést a hosszú idejű gyakorlat alapján sem. Sőt, éppen most törölték el ezt a lehetőséget. A 261/2011-es kormányrendelet, azaz a fuvarozói rendelet korábban tartalmazta ezt a lehetőséget. A mostani tanfolyami kötelezettséget 2011-ben vezették be. A rendelet akkor még megengedte, hogy aki már 2009 előtt legalább 10 éves gyakorlatot szerzett, annak nem kellett vizsgát tennie. Ezt most eltörölték, holott egészen biztos, hogy jó néhány régi furgonos fuvarozó élni tudott volna a mentességgel. 

Többen vannak olyanok is, akik már nem hosszabbították meg néhány évvel ezelőtt lejárt fuvarozói engedélyüket. Van olyan olvasónk is, aki pár évvel ezelőtt lecserélte a nagy autós flottáját kisteherautósra, hogy ne legyen szüksége fuvarozói engedélyre. Hiába rendelkezett az engedéllyel néhány évvel ezelőtt, most újra elő kell teremtenie a szükséges feltételeket, többek közt el kell végeznie a tanfolyamot. 

Árukísérő okmányok

A kötelező árukísérő okmányok használata terén nem hoz változást az engedélykötelezettség kiterjesztése. Csakhogy a 3,5 tonna alatti fuvarozók közül sokan nem mindig töltögették ezeket a papírokat. Legtöbbször megtehették, hiszen nem ellenőrizték őket. Egy tehertaxison ritkán kérték számon a fuvarlevél szabályos kitöltését és rendszeres vezetését. Ez most változhat, fel kell készülni ezen a téren is a gyakoribb ellenőrzésre. 

Van, hogy összekeveredik a fuvarlevél, menetlevél és a szállítólevél vezetési kötelezettsége. Ami a fuvarozásban, méghozzá a 3,5 tonna alatti fuvarozásban is kötelező, az a fuvarlevél. Aki díj ellenében közúti áru szállítást végez, annak kötelező vezetnie ezt a nyomtatványt. Ebben az előírásban eddig sem volt megadva össztömeg-határ, minden fuvarozóra kötelező volt, és az is maradt. 

A fuvarlevél a szállítás alap dokumentuma. A fuvarlevél bizonyítja, hogy megkötöttük a szerződést, és átvettük a küldeményt. Ha nincs erről külön megjegyzés, akkor a fuvarlevél jelenti annak az igazolását is, hogy a küldemény csomagolása az átvételkor jó állapotban volt, s hogy az átvett mennyiség egyezik a fuvarlevélen szereplő adattal. 

A fuvarozónak nincs mérlegelési lehetősége, hogy milyen iratot használ, mert a fuvarlevél kitöltése és használata kötelező. 

A dokumentumnak tartalmaznia kell

– a szállítás jellegét (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, bérvontatás)

– az üzembentartó és a fuvaroztató megnevezését, címét

– a jármű rendszámát és a gépjárművezető nevét

– az árura vonatkozó adatokat (megnevezése, mennyisége, csomagolás módja, ADR esetén a veszélyességre vonatkozó információk)

– ha van szállítólevél, annak a számát

– a küldemény átvételének helyét és időpontját

– a lerakodás helyét és idejét (az átadás pontos idejét a lerakás után kell feljegyezni)

– végül szerepelnie kell rajta a feladó és a fuvarozó aláírásának is (261/2011. kormányrendelet 22.§). 

A fuvarlevél úgynevezett szigorú számadású nyomtatvány. Ez többek közt azt jelenti, hogy pontos nyilvántartást kell vezetni róla, s el kell tudnunk számolni az üres és a felhasznált nyomtatványlapokkal is. Még a rontott lapokat sem szabad eldobni, azokat is meg kell őrizni legalább 8 évig, a szállítás más dokumentumaival együtt (számla, szerződés). 

A szállítólevél nem kötelező okmány a fuvarozáshoz. Ez egy olyan irat, ami az áru útját követi a feladótól a címzettig. Használata az árut szállító cég döntésétől függ. Akkor lehet rá szükség, ha az áru szállítását más dokumentum nem igazolja. Ha például valaki a saját áruját szállítja, vagy bizományosi értékesítésre ad ki valamilyen terméket, akkor nincs nála olyan számla, amivel a szállítás jogcímét igazolni tudná. Ilyenkor jól jöhet egy szállítólevél, ami tartalmazza a szükséges adatokat. De megkövetelni ilyen esetben sem lehet, nem kötelező a használata.

A menetlevél nem a fuvarozás dokumentuma. Személyszállítás esetén kell autóbusz menetlevelet tölteni. Továbbá saját számlás menetlevelet kell használnia a saját számlás szállítást 7,5 tonna feletti össztömegű járművel végző járművezetőnek és a saját számlás ADR-es szállítást végzőknek. 

A saját számlás, 7,5 tonna alatti járművel történő szállításoknál tehát nincs ilyen előírás. Ha saját, nem veszélyes árut szállítunk egy kisteherautóval, akkor nincs semmilyen kötelezettségünk fuvarlevél vagy menetlevél kitöltésére. 

Nagy Csaba