A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Pénzbehajtás külföldi cégtől

A fuvarbörze-oldalaknak köszönhetően sok fuvarozó kap megbízást olyan vállalkozásoktól, akiket nem ismer. Nem mindig van lehetőség a teljes előélet megismerésére, s lássuk be, néha el is tekintünk az előzetes informálódástól. Utólag aztán jön a feketeleves: az interneten talált megbízó nem fizet, nem reagál a felszólításokra, és fogalmunk sincs, hogyan menjünk a pénzünk után. Milyen lehetőségeink vannak a külföldi pénzbehajtásra? Két egyszerű módszert mutatunk be.

A pénzbehajtás hazai körülmények között is bizonytalan sikerességű vállalkozás, a határon átlépve pedig tovább csökkennek az esélyeink. A ki nem fizetett számlákkal eltűnő megbízók éppen arra számítanak, hogy a külföldi ország nyelvének, jogrendszerének ismerete nélkül nem fogunk belevágni hosszadalmas jogi csatákba, nem megyünk bíróságra, megússzák fizetés nélkül, mintha semmi sem történt volna.

Az Európai Unió egyik alapvívmánya, hogy a vállalkozások szabadon köthetnek üzletet, átlépve a határokon. Ezeket a gazdasági kapcsolatokat a vállalkozásokat kiszolgáló lehetőségek is követték. Azaz ma már egyre több lehetőségünk van arra, hogy hatékonyan be tudjuk hajtani a más országból származó pénzkövetelést.

Jogos és érthető, ha egy kisvállalkozó nem akar egy idegen ország bíróságán pert indítani egy pénzkövetelés miatt. Legtöbbször a jogi, nyelvi hiányosságok miatt szinte előre borítékolható lenne a kudarca, miközben rengeteg pénzt költene az eljárásra. Van azonban két lehetőségünk arra, hogy külföldön indított per nélkül is hozzájussunk a pénzünkhöz:

– az európai fizetési meghagyás és

– a kis értékű követelések európai eljárása. 

Európai fizetési meghagyás

A fizetési meghagyás olyan követelések esetén használható, amit az adós nem vitat. Az európai fizetési meghagyás hasonlóan működik mint a belföldi: a követelés jogosultja közjegyzőhöz fordul, aki felszólítja az adóst a tartozás kifizetésére. Az adós vagy fizet vagy vitatja a tartozás összegét, jogosságát, és akkor bírósági eljárássá alakul az ügy. Ha nem fizet és nem is reagál semmit, nem vitatja a tartozást, akkor a követelés végrehajthatóvá válik.

Ugyanez a rendje az európai fizetési meghagyásos eljárásnak is. A vállalkozónak közjegyzőhöz kell fordulnia. Egy formanyomtatvány kitöltésével indíthatja meg az eljárást. Az egyszerűsége abban rejlik, hogy nem kell külföldi bírósághoz fordulni, hanem magyar nyelven, Magyarországon tudjuk kezdeményezni az eljárás megindítását. A folytatás azonos a hazai eljárásokéval. A közjegyző megvizsgálja majd továbbítja a kérelmet a kötelezettnek külföldre. Ő vagy fizet vagy kifogással él, s ekkor az eljárás perré alakul át. Az adósnak 30 napja van arra, hogy kifogással éljen.

Ha az adós kifogása miatt az ügy perré alakul, akkor három folytatás lehetséges:

– az ügy megszűnik, ha a jogosult előre jelezte, hogy nem kívánja perré alakítani,

– az ügy átkerül egy rendes polgári bírósághoz, ahol a nemzetközi jog alapján hoznak róla döntést vagy

– ha a követelt összeg 5 ezer euró alatti, akkor a kis értékű követelések európai eljárása szerint intéződik el (erről olvashat a következő alcím alatt).  

Az eljárás abban különbözik még a magyar fizetési meghagyástól, hogy az európait vállalkozások is papíron adhatják be és nem kötelező az ügyvédi közreműködés sem. A magyarországi eljárás egyébként eltér az EU többi országában szokásos megoldástól: mindenütt a bírósághoz kell beadni a nyomtatványt, egyedül nálunk kell a közjegyzőhöz fordulni az európai fizetési meghagyással.

A fizetési meghagyás kiállításához nem kell okiratokat csatolni sem, csak akkor, ha a követelés bírósági peres üggyé alakul át. A fő előny pedig az, hogy ha a kötelezett nem vitatja az összeget, akkor a tartozás a fizetési határidő lejártát követően, külön per nélkül azonnal végrehajthatóvá válik. A közjegyző által kiállított, végrehajthatóvá vált iratot bármelyik uniós tagállam végrehajtója elfogadja és be tudja hajtani. Azaz nem kell másik országban külön eljárást kezdeményezni a végrehajtás elindítása miatt.

Mikor indítható európai fizetési meghagyás?

Ez a megoldás akkor választható, ha az adós kizárólag egy másik országban, azaz Magyarországon kívül rendelkezik székhellyel, magánszemély adós esetén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. Az eljárás Dánia területén nem alkalmazható, azaz itt nem kérhető közvetlenül a végrehajtás, ha az adós nem fizet. Izland, Norvégia és Svájc területén a végrehajtáshoz előbb egy helyi eljárást is le kell folytatni. Nagy-Britannia esetén idén még az uniós jogot kell alkalmazni, a 2021. januártól érvényes eljárást még nem ismerjük.

Kizárólag polgári és kereskedelmi ügyekben lehet ilyen eljárást kérni, tehát pl. öröklési, házassági vagyonjogi követeléseknél nem lehet ehhez a megoldáshoz fordulni.

Kis értékű követelések európai eljárása

5 ezer euró alatti követelések esetén választhatjuk a kis értékű követelések európai eljárását is. Ez valójában egy egyszerűsített bírósági eljárás, aminek az eredményét minden tagállam külön eljárás lefolytatása nélkül elfogadja, végrehajthatóvá teszi.

Az eljárás lényegében egy olyan bírósági per, ahol a felek nem is találkoznak, csak iratok útján ütköznek meg. A pert kezdeményező fél, a felperes a fizetési meghagyáshoz hasonlóan egy űrlap kitöltésével és a bírósághoz benyújtásával kezdi meg az eljárást. A bíróság erre 14 napon belül készít egy választ, amit az eredeti kérelemmel együtt elküld az adósnak (alperesnek). Az alperes ugyanannak a nyomtatványnak a kitöltésével adhat választ 30 napon belül. A választ elküldi a bíróságnak, mely 14 napon belül továbbítja a felperesnek. A bíróság ezt követően vagy ítéletet hoz a követelés ügyében vagy további kérdéseket tesz fel, esetleg dokumentumokat kér a felektől. Be is idézheti tárgyalásra a feleket. A magyar bírósági gyakorlattól eltérően a tárgyaláson nem kötelező az ügyvédi képviselet. A tárgyaláson legtöbbször nem kell személyesen jelen lenni, azt video- vagy telefonkonferencia útján is megtarthatják.

A bíróság által kiadott ítélet végrehajtható bármely uniós tagállamban. A Dániában lévő ügyféllel vagy szervezettel kapcsolatos követelés ezen az úton sem érvényesíthető.

Sem az esetleges tárgyaláshoz, sem az eljárás indításához nincs szükség ügyvédre. A per Magyarországról kezdeményezhető, magyar nyelven el lehet indítani. Fontos, hogy az első kitöltendő nyomtatványhoz, azaz a keresetlevélhez csatoljunk minden olyan dokumentumot, ami igazunkat alátámasztja. A bíróság a rendelkezésére álló iratok alapján fog dönteni.

A két eljárásról az európai igazságügyi portálon lehet részletes információkat olvasni, s ugyanitt megtalálhatók az ügyindításhoz szükséges nyomtatványok is.

Európai fizetési meghagyás: bit.ly/eu-fizetesi-meghagyas

Kis értékű követelések európai eljárása: bit.ly/kis-erteku-koveteles

Nagy Csaba

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu