A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

A vállalkozás szakmai irányítójának személyszállító vállalkozói vizsgával kell rendelkeznie. A megszerzett végzettség 10 évig érvényes – ha lejár, ne feledkezzünk el a megújításról, mert az egész vállalkozás működését sodorjuk veszélybe.

Olvasónk nemrég vette észre, hogy későn kapcsolt: még 2008-ban kezdte a vállalkozását, akkor végezte el a szakmai irányítói tanfolyamot. A jogosultság 10 évre szól, így bizony már majdnem két éve úgy közlekedik, úgy dolgozik, hogy nincs jogosultsága a tevékenységre, mert nem teljesíti a feltételeket. Eddig szerencséje volt, de egy ellenőrzés esetén bizony sokba kerülhet ez a feledékenység.

Minden személyszállító vállalkozásnak meg kell neveznie egy olyan személyt, aki a vállalkozás tevékenységét irányítani fogja. Ő a szakmai irányító. Ez a szakember lehet

– maga a vállalkozó,

– társas vállalkozás esetén annak tagja, tulajdonosa, alkalmazottja vagy

– erre a feladatra külön kijelölt ember.

A szakmai irányító kinevezésekor, megbízásakor arra kell ügyelni, hogy ide csak olyan ember kerülhet, akinek valóban van döntési jogköre a vállalkozás működésével kapcsolatban. Elvárás vele szemben, hogy ténylegesen és folyamatosan irányítsa a tevékenységet, valódi kapcsolatban álljon a vállalkozással. Tehát nem megfelelő az a gyakorlat, hogy névleg megnevezünk valakit szakmai irányítónak, de az illetőnek nem lesz sok köze a vállalkozás működéséhez.

A szakmai irányító akkor számít szakmailag alkalmasnak a feladatra, ha igazolhatóan elvégezte a számára előírt tanfolyamot. Magyarországon ez a közlekedési hatóság által szervezett vagy engedélyezett tanfolyami képzés, ami vizsgával zárul. Akik sikeresen levizsgáznak, megkapják a személyszállítói szakmai irányítói bizonyítványt – ez igazolja a szakmai irányítói alkalmasságot. A vizsgabizonyítvány 10 évig érvényes, amikor lejár, meg kell újítani.

Előfordulhat, hogy a vállalkozás vezetője nem tud időben gondoskodni szakmai irányítóról. Például azért, mert az alkalmazottként dolgozó szakmai vezetője felmond. Ilyenkor ki kell nevezni valaki mást a helyére, de persze ez nem mindig megy egyik napról a másikra. A jogszabály ezért ad egy bizonyos határidőt. Amikor a vállalkozás elveszíti a szakmai irányítóját, akkor ezt be kell jelentenie a közlekedési hatóságnak. Akkor is be kell jelenteni, ha azonnal tudja pótolni, hiszen regisztrálni kell a személyi változást is. Ha nem tudja azonnal pótolni a távozó vagy alkalmatlanná váló vezetőt, akkor 6 hónapja van arra, hogy ezt a helyzetet megszüntesse. Legfeljebb ennyi ideig működhet a társaság szakmai irányító nélkül. Ha a szakmai vezetés nélküli működésnek az irányító betegsége, munkaképtelenné válása vagy halála az oka, akkor ez a 6 hónap még 3 hónappal meghosszabbítható.

Mikor válik alkalmatlanná a szakmai irányító?

A szakmai tanfolyam 10 éves határidején túl azt is figyelni kell, hogy a szakmai irányító nem követ-e el valamit, amitől alkalmatlanná válik e poszt betöltésére. Erre akkor kerül sor, ha valamilyen súlyos jogsértésben a szakmai irányító felelősségét a bíróság egyértelműen megállapította.

Nem veszíti el a jogosultságát, akit például valamilyen kereskedelmi ügyben marasztal el a bíróság, vagy adótartozás miatti eljárásban mondják ki vétkesnek. Ugyanígy nem kérdőjelezik meg a jó hírnevét akkor sem, ha például közúti szabályszegés miatt kap büntetést. A szakmai irányító elsősorban a személyszállítással összefüggő súlyos szabályszegések elkövetése miatt válik alkalmatlanná:

– vezetési és pihenőidők szabályainak, a tachográf használati szabályainak súlyos megsértése

– a járművek megengedett maximális súlya és mérete miatti szabálysértések,

– a járművezetők képzettségével összefüggő szabályszegések,

– a járművek közúti alkalmasságának problémái,

– vezetői engedélyekkel kapcsolatos szabálytalanságok stb.

Nem önmagában a szabályszegés elkövetése jelenti az alkalmatlanságot, hanem az az eset, amikor a bíróság jogerősen kimondja a súlyos szabályszegés miatti büntetőjogi felelősséget. Ilyen esetben a szakmai irányító elveszíti alkalmasságát.

Önmagában az nem jár eltiltással, ha valakinek lejár a jogosultsága és elfelejti időben megújítani. Az előírt továbbképzés elvégzése után újra jogosult lesz szakmai irányítóként működni. Eltiltásra csak jogerős bírósági ítélet nyomán kell számítani.

Van-e a kockázata az érvényes szakmai irányító nélküli működésnek? 

Szakmai irányító nélkül a 6 vagy 9 hónapos bejelentett átmeneti időszakot leszámítva a vállalkozás nem működhet, nem jogosult személyszállításra. Kérdés, hogy ez mikor és milyen formában derül ki, és van-e valamilyen következménye a mulasztásnak.

Egy telephelyi vagy közúti ellenőrzés során valószínűleg nagyon ritkán vizsgálják a szaktanfolyam érvényességi idejét. Nincs külön büntetési tétele annak, hogy valakinek lejár a szakmai végzettsége. Olyant sem találunk a büntetések felsorolása között, hogy az autóbuszos személyszállítási engedély a lejárati határidején belül érvénytelenné válna, mert a szakmai irányító nem teljesíti az előírt feltételeket. Az a legvalószínűbb, hogy annak, aki megfeledkezik a lejárt határidőről, a személyszállítási engedély legközelebb esedékes megújításakor derül ki ez a mulasztása. Meghosszabbítani csak akkor lehet az engedélyt, ha szakmai irányító rendelkezik az előírt érvényes végzettséggel.

Ugyanakkor az is tény, hogy az engedély egyik feltétele a megfelelő szakmai irányító működése. Tehát ha ilyen nincs, ha a változást nem jelentettük be, akkor a hatóság ezt úgy tekinti, hogy nem teljesítjük az engedély megadásához szükséges feltételeket, tehát nem érvényes az engedélyünk. A személyszállítói engedély nélküli működés pedig rendkívül súlyos jogsértés, ami 600 ezer, nemzetközi forgalomban 800 ezer forintos büntetést von maga után. Ez a kockázata annak, ha a szakmai irányítónak lejár a végzettsége és nem újítja meg az előírt továbbképzéssel.

Nagy Csaba