A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Egy olvasónkat arra hívta fel lakóhelyének jegyzője, hogy adjon be engedélykérelmet fuvarozó vállalkozása telephelyének létesítéséhez. A vállalkozó értetlenül áll az eset előtt: a jegyző tudja rosszul, vagy valóban kell telephely-létesítési engedély a fuvarozóknak is?

Egy településen a jegyző a törvényesség fő őre, akinek naprakészen ismernie kell valamennyi jogszabályt, amivel csak dolga akadhat. Ha ez a jegyző elég alapos, akkor a ritkán előforduló ügyek esetén még az intézkedés előtt megnézi jobban a jogszabályokat. Lehet, hogy olyan ügyben kell döntést hoznia, ami évekkel ezelőtt fordult elő utoljára, s közben alaposan átírták a jogszabályokat. Ha nem elég alapos, akkor bizony az emlékezete alapján próbál dönteni, ami könnyen vezethet szabálytalan megoldásokhoz. Talán Olvasónk esetében is így történt, amikor telephely létesítésére szólította fel a helyi jegyző.

Nem is olyan régen a fuvarozó vállalkozóknak engedélyeztetniük kellett a telephelyüket. Ezt egy 1999-es rendelet szabályozta. A telephely-létesítésről szóló előírások ma is pontosan meghatározzák, hogy melyik szakmába tartozó vállalkozásoknak szükséges külön önkormányzati engedélyt beszerezniük a telephely létesítéséhez. Általában azokat a tevékenységeket sorolták ebbe a körbe, melyek környezetvédelmi vagy más szempontból veszélyesnek számítottak, és ezért igényeltek erősebb felügyeletet. Olyan munkák voltak a listán, melyek erősebb szennyezéssel járnak, vagy tűz- és robbanásveszélyesek, nagy zajjal, porral, túl nagy hulladéktermeléssel járnak. Az 1999-es rendelet szerint ebbe a körbe tartozott a gépjárműjavítás, a parkolóhely vagy garázs üzemeltetése, nehézgépjárművek, munkagépek stb. tárolása, karbantartása, javítása is. Ide tartoztak tehát a fuvarozók is.

Egy évtizeddel később, 2008 végén azonban ez a rendelet megváltozott. Lényegesen lecsökkentették azoknak a szakmáknak a számát, melyekhez külön engedély szükséges. Azóta ez még néhányszor módosult, így ma 68 különböző tevékenységet tartalmaz a felsorolás. Mára szinte csak a gyártó tevékenységek maradtak meg a listán. A fuvarozással kapcsolatos tevékenységek egyáltalán nincsenek közöttük.

A telephely-engedélyezés egyszerűsítésével egy időben bevezettek egy új kategóriát is. Ez azokra vonatkozik, akik valamennyire veszélyesnek számító tevékenységet végeznek, de ennek a folytatása külön engedélyezést nem igényel. Az ilyen vállalkozások telephelyének a létesítését nem engedélyezni, hanem bejelenteni kell. Ebbe a körbe ma 82 különböző tevékenység tartozik. Sok gyártó vállalkozás is ebbe a körbe került (a kevésbé szennyező gyártás, pl. asztalosüzem, bútorgyár, ruhagyár). Ide tartoznak a járműjavítással kapcsolatos vállalkozások is: járműjavítás, karbantartás, gumiszerelő műhelyek, garázsok, parkolók üzemeltetése.

Ebbe a körbe tartoznak a fuvarozók is, de nem mindenki. A fuvarozással foglalkozó vállalkozásoknak akkor kell külön telephelyet létesíteniük, ha 10 autónál többet üzemeltetnek. A 10, vagy kevesebb autót üzemben tartó vállalkozásoknak egyáltalán nem kell külön telephelyet létesíteniük. Ha 10-nél több autója van a cégnek, akkor kell az önálló telephely, de ennek a létesítését nem kell külön engedélyeztetni, csak bejelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

A telephely létesítésének, bejelentésének a szabályait egy 2013-as kormányrendelet írja le. A bejelentést egy külön nyomtatványon kell megtenni, ez az önkormányzatoknál hozzáférhető. A kitöltött nyomtatványt a jegyzőnek kell benyújtani.

A bejelentés után a jegyzőnek meg kell vizsgálnia, hogy a megjelölt ingatlanon a helyi építési szabályzat és az építési törvény szerint az adott tevékenység folytatható-e. Ha ez valamilyen ok miatt nem lehetséges, akkor a vállalkozás működését ott megtilthatja, a telepet bezárathatja. Emellett más, külön ellenőrzésre nem kell számítani. A jegyző a bejelentéstől számított 30 napon belül azt megvizsgálhatja, hogy a telepen tényleg az a tevékenység zajlik-e, ami a bejelentésben is szerepelt. De ez nem kötelező ellenőrzés, csak lehetősége van rá. Más engedélyezésre egy fuvarozó telephelyéhez itt nincs szükség. A bejelentés időpontjától kezdve a telephely használható.

Fontos, hogy a későbbiekben, ha a bejelentett adatok közül bármi változik, akkor azt azonnal be kell jelenteni a jegyzőnek is. Itt főleg a cégadatok változása és a végzett tevékenységek felsorolására kell ügyelni, hogy változás esetén a vállalkozónak az önkormányzati bejelentés módosítása is eszébe jusson.

A jegyző hozzájárulása is kell

Ne tévesszük össze a telepengedély kérdésével a teherautó tárolási helyének a bejegyzéséhez szükséges jegyzői hozzájárulást!

A közlekedési nyilvántartásról szóló törvény írja elő, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek esetén a forgalmi engedélybe milyen cím jegyeztethető be. A forgalmiba írható cím is attól függ, hogy a vállalkozás hány autót üzemeltet.

Ha 10-nél több autója van a vállalkozásnak, akkor az autók forgalmijába kizárólag a külön kialakított telephely címét lehet beírni.

Ha 10, vagy kevesebb autója van a fuvarozónak, akkor választhat, hogy a vállalkozás telephelye, vagy más cím kerüljön az autók forgalmijába. Olyan címet lehet ebben az esetben feltüntetni, amit
a közlekedési hatóságnál tárolási helyként bejelentett
a jegyző igazolta, hogy az ingatlan alkalmas teherautó tárolására.

A 10, vagy kevesebb autóval rendelkezők számára tehát a jegyzői hozzájárulás ahhoz kell, hogy az autók forgalmi engedélyébe egy címet tárolási helyként be lehessen jegyezni.

Míg tehát a telepengedély (vagy bejelentés) a vállalkozás működéséhez kell (fuvarozók esetén 10 autó felett), addig ez a jegyzői igazolás a teherautó forgalomba helyezésének a kötelező kelléke az érintett vállalkozások esetén.


Kapcsolódó jogszabály: 57/2013. kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól