A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Tennivalók a Bireg rendszerben

Lassan elmondhatjuk, hogy a BiReg rendszer az eredeti terveknek megfelelően kezd működni. Február végére az Innovációs és Technológiai Minisztérium is kiadott egy összefoglaló tájékoztatót, ami a lerakók és felrakók munkatársainak jelent nagy segítséget az engedélyek ellenőrzésében.

Február 4-én lépett hatályba az előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszer, azaz a BiReg új változata. Az eredeti rendelet hibáit kijavítva a módosított szabályok végre valóban csak azokra vonatkoznak, akiket szigorúbban akartak ellenőrizni. A magyar és európai uniós fuvarozók számára az előírások nem jelentenek plusz kötelezettséget, csak akkor, ha nem az uniós fuvarozói engedély alapján dolgoznak. Ugyanakkor a módosított szabályok is sok félreértést okoztak. A nehézkesen megfogalmazott tájékoztatókból nem mindig derült ki egyértelműen, hogy kikre vonatkoznak az előírások.

Az előzetes regisztráció a módosított szabályok értelmében a következőkre terjed ki:

  • a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű
  • a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű.

Mindegyik esetben csak akkor kell regisztrálni, ha az adott fuvarfeladatot nem uniós fuvarozói engedély alapján végzik. Belföldi vagy uniós honosságú, EU-n belüli fuvart végző vállalkozásnak nincs semmilyen regisztrációs kötelezettsége, kivéve a kabotázst. Tehát a magyar-magyar, magyar-német, szlovák-lengyel stb. fuvarokat nem kell regisztrálni. De regisztrálni kell a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást, függetlenül attól, hogy uniós vagy EU-n kívüli vállalkozás végzi-e.

Magyar fuvarozóként tehát csak akkor kell regisztrálnunk, ha harmadik országos fuvart végzünk CEMT engedély vagy kétoldalú engedély alapján. Ebben az esetben az alábbi teendőink  vannak:

  • regisztrálni kell a vállalkozást a BiReg rendszerben
  • ugyanitt regisztrálni kell a tervezett fuvarokat
  • ki kell tölteni az adott szállítás adatait, regisztrálva a határátlépések pontos idejét, valamint a fel- és lerakodások időpontjait.

Kinek a felelőssége a regisztráció?

Regisztrálnia a fuvarozónak kell, és neki vagy sofőrjének kell megadni az időpont-adatokat is. Egy Magyarországra érkező harmadik országos járműnek tehát legkésőbb a határra érkezéséig el kell végeznie a regisztrációt. Remélhetőleg külföldi kollégáink ehhez megkapják a szükséges útmutatásokat!

Feladók és címzettek ellenőrzési kötelezettsége

Kétségtelen, hogy az előírások a legnagyobb terhet nem is a fuvarozókra, hanem a feladóként vagy címzettként közreműködőkre hárították. Gyárak, raktárak, logisztikai központok dolgozói eddig nem foglalkoztak ilyen mélységben a fuvarozási kérdésekkel. Ennek ellenére a BiReg-rendelet komoly kötelezettséget ró rájuk. A sofőrnek be kell mutatni  a CEMT engedélyt vagy a kétoldalú megállapodás alapján kiadott engedélyt a fel- vagy lerakó munkatársának.

  • Felrakáskor a feladó, lerakáskor a címzett megvizsgálja az engedélyt, annak időbeli hatályát és azt, hogy megfelelő-e az adott fuvarfeladathoz.
  • Továbbá a visszaigazolás alapján ellenőrzi a fuvarregisztráció érvényességét.

Valójában ezek a kötelezettségek nem szabadna, hogy túl sok újdonságot jelentsenek a felrakók és lerakók dolgozói számára. A jogszabályok ugyanis már 2014 óta előírják számukra, hogy felrakáskor és lerakáskor kötelesek megvizsgálni az engedélyeket, másolatot kell róluk készíteni és fel kell jegyezni a fuvarnaplóba a fel- és lerakás helyét, idejét és a jármű óraállását is. Ehhez képest a mostani előírások csak kis mértékben bővítették a meglévő feladatokat.

Tény, hogy a feladóként és címzettként közreműködők ezen kötelezettségükhöz sokáig semmilyen segítséget sem kaptak. Holott olyan munkakörökben dolgozó emberekről beszélünk, akik nincsenek arra felkészítve, hogy felismerjék a különböző engedélytípusokat, meg tudják állapítani azok érvényességét, és azt is tudják, hogy melyik országba milyen engedély alapján lehet fuvarozni. Ők az elmúlt időszakban az új előírások teljesítéséhez két segítséget kaptak. Elsőként az MKFE jelentkezett egy tájékoztató oldallal, majd február 23-án a minisztérium adott ki egy tájékoztató táblázatot.

Az ITM februárban megjelent tájékoztató anyaga táblázatos formában foglalja össze, hogy milyen engedélyek kellenek az egyes országokba történő fuvarozáshoz. A táblázat országonkénti bontásban tartalmazza az engedélyek fajtáját, illetve az esetleges mentességeket. Az ITM táblázata itt érhető el: bit.ly/bireg-tablazat.

A nyomtatott táblázat forgatásánál több segítséget adhat az MKFE internetes összefoglalója, amit itt érünk el: bit.ly/mkfeengedely. Itt  meg kell adni, hogy milyen honosságú a fuvarozó, honnan és hova szállít árut. Ez alapján a program kiadja, hogy a fuvarozónak milyen engedéllyel kell rendelkeznie. Például Bosznia-Hercegovina EU-n kívüli ország, de a szállítás kétoldalú megállapodásnak köszönhetően engedély nélkül végezhető. Ám ha ugyancsak Boszniából nem bosnyák, hanem például albán fuvarozó szállít árut, ő ezt már csak CEMT engedéllyel teheti meg. Ezeket jól követi a program. Továbbá megtekinthetjük azt is, hogyan kell kinéznie egy CEMT vagy más típusú engedélynek.

Ugyancsak innen letölthető egy engedély-ellenőrzési segédlet is, amiből pontról-pontra megismerhetjük, hogy melyik típusú engedélyen milyen rovatok kitöltésére kell figyelni. Ezt a segédletet pdf-ben innen tölthetjük le: bit.ly/engedely-ellenorzes.

Eljárás az engedélyek vizsgálata során

Ha a kereső alapján azt látjuk, hogy az adott szállításhoz CEMT engedélyre van szükség, akkor a felrakó- és lerakóhelyen a következő ellenőrzési lépéseket kell elvégezni (az MKFE összefoglalója alapján).

Ellenőrizni kell a hivatalos nyilvántartásban a fuvarozónál lévő engedély valódi adatait. Ezt az alábbi címen tudjuk lekérdezni: bit.ly/engedélyellenőrzés. Az adatbázis megmutatja az engedély kibocsátó országát, érvényességi idejét, a kibocsátás dátumát, típusát, EURO besorolását, s ha van, területi korlátozását és a fuvarozó megnevezését is (a fuvarozó neve nem mindig szerepel). Ezeket az adatokat össze kell hasonlítani azzal, ami a fuvarozónál lévő példányon szerepel.

Részletesen meg kell vizsgálni az engedélyen szereplő adatokat, összehasonlítva azokat a gépkocsi, a pótkocsi adataival. Az MKFE összefoglalója az ellenőrzés menetét 27 lépésben foglalja össze – ennyi tennivalója van az engedélyek vizsgálatával a felrakóhely vagy lerakóhely munkatársainak.

Hasonlóan alapos vizsgálatnak kell alávetni a bemutatott bilaterális engedélyeket is. Itt az ellenőrzés 17 lépésből áll, ha alaposan megvizsgálunk minden adatot, amit az irat tartalmazhat.

Mire jó a BiReg?

Főleg az elrontott bevezetésnek köszönhetően ez az új regisztrációs rendszer egy új és nemkívánatos kötelezettségként jelent meg a hazai vállalkozások életében. Nem kellett volna így történnie, hiszen valójában egy olyan intézkedésről van szó, melynek a célja éppen a hazai vállalkozások védelme.

Magyarország a 2004-es uniós csatlakozás után sokszorosára növelte részvételét a nemzetközi árufuvarozásban. Ez az egyre emelkedő pálya kibírta a 2008-ban kezdődő válságot is, sokáig szinte töretlenül növelve a hazai fuvarozók nemzetközi részvételét. A lendület azonban néhány éve megtört. 2015 és 2019 között már 20 százalékkal csökkent a magyar fuvarozók nemzetközi teljesítménye. Nagyjából ekkortól keresik a közlekedéspolitika irányítói azokat az eszközöket, melyek segítenek visszaszorítani a külföldi fuvarozók térnyerését és újra fejlődő pályára állítani az ágazat hazai vállalkozásait. Ennek a közlekedéspolitikának az egyik eleme az EU-n kívüliek számára bevezetett regisztrációs rendszer.

Legfontosabb előnye a rendszer kifehérítése: a regisztráció, az alapos ellenőrzés azokat igyekszik visszaszorítani, akik lejárt engedéllyel, másra szóló, átírt, azaz hamisított engedéllyel végeztek gyakorlatilag feketén fuvarozást Magyarország területén. Megtehették ezt az ellenőrzés gyengesége és a központi nyilvántartások hiánya miatt. A BiReg most ezeket a csalókat szűri ki, így a hazai fuvarozók érdekében sokkal több hasznot hajthat, mint amennyi plusz papírmunkát jelent a hazai vállalkozásoknak.

Nagy Csaba

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu