A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Az előzetesen várhatóhoz képest csak kicsit módosultak az EKAER szabályai. A legnagyobb könnyítést a gyűjtő- és terítőfuvarok kapják, de majd csak júniustól. Lesz egyszerűsített bejelentés is, de csak a legnagyobb cégeknek, az évi 50 milliárd forintos forgalmat lebonyolítóknak áll nyitva ez a lehetőség. A rendszer élesben elindul március elsején.

Az utolsó februári munkanapon, péntek délután jelent meg az EKAER végleges szabályait tartalmazó törvénymódosítás és a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendelet. A két jogszabály legtöbb eleme vasárnaptól, március 1-től hatályos.

Aki azt várta, hogy a módosítás majd egy az egyben eltörli a rendszert, vagy a végletekig le fogja egyszerűsíteni annak a szabályait, annak most csalódnia kell. Az EKAER lényege változatlan maradt. Ugyanazokat a szállításokat kell továbbra is bejelenteni, s ugyanúgy kell kockázati biztosítékot is fizetni. További türelmi idő sincs, a szabályok be nem tartása, a bejelentés elmulasztása március 1-től már komoly szankciókkal jár.

A várt változások valójában néhány kisebb pontosítást és pár egyszerűsítést jelentettek.

Az EKAER alapjait az adózás rendjéről szóló törvénybe írták bele tavaly év végén. Ez megmaradt, azzal az egyszerűsítéssel, hogy a rendszer működésének részletes előírásait most mind kivették a törvényből. A törvény mostantól csak a kereteket tartalmazza, a részletes eljárásokat a végrehajtásról szóló miniszteri rendelet írja elő. Ez azzal is jár, hogy szükség esetén gyorsabban hozzá lehet nyúlni a szabályokhoz. Biztos, hogy a jövőben is várható még módosítás. Például változhat a kockázatos termékek köre: a kormány már most jelezte, hogy a tapasztalatok alapján új termékek is kerülhetnek a kockázatos áruk listájára, s le is vehetnek onnan egyes cikkeket. A lista most mégsem módosult, egyelőre azt a rendeletet nem írták át.

Nézzük a legfontosabb változásokat!

 • Pontosították a legfontosabb fogalmakat, hogy kire vonatkozik a rendelet
 • egyszerűsödtek a mentességek, változnak a határértékek
 • emelkedett a mentesség alsó határa
 • bővült a mentességek köre
 • egyértelmű lett a mentességre vonatkozó szabály (a vagy/és probléma)
 • megváltozott a bejelentés szabálya, ha a címzett szállítja el a terméket
 • kevesebb kockázati biztosíték kell
 • nem fogják azt megbírságolni, aki olyan szállítást is bejelent, amit nem kellene
 • gyűjtő- és terítőfuvarnál több címet is be kell jelenteni
 • kérhető egyedi mentesség közeli szállításokra
 • a legnagyobb szállítók egyszerűsített bejelentést tehetnek

Nézzük részletesebben a várható változásokat!

Pontosították a legfontosabb fogalmakat, hogy kire vonatkozik a rendelet

Belföldi szállítás esetén az eredeti szabály szerint EKAER számot közúti árufuvarozással járó, első adóköteles termékértékesítés esetén kellett kérni. Az első adóköteles értékesítés fogalma ugyanakkor pontatlan volt, több esetben nehezen lehetett értelmezni. ezt most pontosították. Az EKAER-kötelezettséget most egyértelműen az áfaszabályokhoz illesztették.Az új fogalmak szerint a címzett (egyszerűsítve) a beszerzést megvalósító áfaalany, a feladó az értékesítést megvalósító áfaalany. Szintén az áfához kötötték a belföldi szállítás esetén a bejelentési kötelezettséget: belföldön bejelentendő a nem közvetlen végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles termékértékesítés.

Egyszerűsödtek a mentességek, változnak a határértékek

A kockázatos termék és kockázatos élelmiszer határértékének a megkülönböztetése megszűnik: kockázatos termékeknél egységesen 500 kg és 1 millió forint lesz a bejelentés határa.

Emelkedik a mentesség alsó határa

Kockázatos termékeknél a súlyhatár marad 500 kg, az értékhatár egységesen 1 millió forint lesz. Nem kockázatos termékeknél 2,5 tonna a súlyhatár és 2 helyett 5 millió forint lesz a bejelentés értékhatára.

Változik a bejelentés szabálya, ha a címzett szállítja el a terméket

Ha az első belföldi adóköteles értékesítés során a megvásárolt termék elszállításáról nem az eladó, hanem a címzett gondoskodik, akkor neki kell megtennie a bejelentést is. Az eladó így mentesül az olyan szállítás bejelentéséről, melynek egyetlen részletét sem ismeri.

Bővül a mentességek köre

Mentesül a bejelentés alól a hulladékszállítás, az anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék, a gyógyszer és a postai szállítások

Egyértelmű lesz a mentességre vonatkozó szabály (a vagy/és probléma)

A mentesség akkor érvényes, ha a szállítás egyik tulajdonsága sem haladja meg az előírt mértéket. Tehát csak akkor mentesül a bejelentés alól, ha a súly is ÉS az áruérték is a határérték alatt marad.

Kevesebb kockázati biztosíték kell

A kockázati biztosíték kiszámolásához eddig az előző 60 nap szállításait kellett figyelembe venni. Ezt 45 napra csökkentik, tehát 25 százalékkal csökken a kötelező biztosíték mértéke.

Nem fogják azt megbírságolni, aki olyan szállítást is bejelent, amit nem kellene

A korábbi szabályok szerint hibás bejelentésnek számít, ha valaki nem EKAER-köteles szállítást bejelent. A hibás bejelentés pedig az adózás rendjéről szóló törvény megsértésének számítana, amit akár 500 ezer forinttal is büntethet a törvény. Ezt kivették a rendeletből, nem lesz bírságolható az ilyen önkéntes bejelentés.

Kérhető egyedi mentesség közeli szállításokra, de csak keveseknek érhető el

Ez komoly egyszerűsítés lehetett volna a közeli, gyakori szállításokra, például útépítésekhez történő aszfaltszállításra, vagy építkezéshez betonszállításra. Nem jött össze. A rendelet tartalmazza ugyan az útszakasz-mentességnek nevezett könnyítést, de ezzel is csak azok a cégek élhetnek, melyek legalább évi 50 milliárd forintos forgalmat bonyolítanak le. Számukra a 20 km-nél rövidebb szállításokra gyártásszervezési okokra hivatkozva kérhető a könnyítés abban az esetben, ha a gyakori szállítás miatt a napi bejelentések aránytalanul nagy terhet jelentenének. A mentesség nem automatikus, azt a NAV egyedileg bírálja el.

A legnagyobb szállítók egyszerűsített bejelentést tehetnek

Az évi 50 milliárd forint forgalom feletti, nagyrészt termelő tevékenységet végző cégeknek csak néhány alapadatot kell bejelenteniük. Ez összesen alig 100-200 céget érint az országban, olyanokat, mint a MOL, Audi, Samsung, Mercedes, E.On, Suzuki stb. A korábbi tervezetben még nagyobb határérték szerepelt (300 milliárd), ezt évi 50 milliárd forintra csökkentették.

Több idő jut a bejelentésekre

Az EU másik országából történő behozatal esetén a bejelentést most már nem követelik meg a szállítmány elindulása előtt. Az új, életszerűbb elvárás az, hogy az adatokat legkésőbb a belföldi útszakaszon történő fuvarozás megkezdéséig kell bejelenteni.

A szállítmány kirakodását az eddigi szabályok szerint a lerakóhelyre érkezés utáni első munkanapon kellett bejelenteni. Ez további két nappal hosszabbodik: mostantól a lerakodást a lerakóhelyre érkezés utáni, legkésőbb harmadik napon kell regisztrálni (de még az EKAER-szám érvényességi idején belül).

Gyűjtőfuvar és terítőfuvar

Az eddigi rendszer nem tudta kezelni, ha egy fuvarhoz több felrakóhely, vagy több lerakóhely is tartozott (mindegyik azonos feladóhoz vagy címzetthez tartozva). Az új szabályozás ezt pontosítja, egyértelművé teszi.

Egy EKAER-számot kell igényeléni akkor is, ha

 • egy feladó több címről szállítja az árut, vagy
 • egy címzettnek több kirakodási címére szállítják az árut.

Ilyen esetekben akár belföldi, akár EU-s szállításról van szó, a magyarországi fel- és lerakási címeket mind be kell jelenteni. Ha több EU-s felrakási cím vagy lerakási cím van, akkor ezek közül csak a sorban az utolsót kell regisztrálni. A magyarországi címeket viszont mindet be kell írni ugyanahhoz az egy EKAER-számhoz. Ez a rendelkezés csak június 1-től lesz hatályos (ma még az informatikai rendszer nem alkalmas rá).

Az új szabályokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról
 • A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Megjelent mindkettő a 23. sz. Magyar Közlönyben, február 27-én.