A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Hamarosan változik a hazai tachográf-rendelet

Most szűnik meg végleg a tevékenységigazoló-lap. Még nem jelent meg, de a kormány honlapján már elérhető a tevékenységigazoló-lapok használatát felszámoló rendeletek tervezete. Az új szabályoknak még a címeiből is kiveszik ezt az igazolási módot, semmilyen esetben sem lesz rá szükség. Az új rendeletek az eddiginél részletesebben szabályozzák a tachográfokat beszerelő és javító műhelyek működését is.

A tevékenységigazoló-lapok használatát minden uniós kötelezettség mellett egy 2005-ös miniszteri rendelet írja elő Magyarországon. Ez teszi kötelezővé a munkáltatónak az igazolásoknak a kiállítását. Ahogy korábban is írtuk: a magyar szabályok késlekedése miatt jelenleg egy átmeneti helyzetben vagyunk. A gépkocsivezetők munkájának igazolására már nem a tevékenységigazoló-lapokat kell használni, a munkáltatóknak viszont ennek a miniszteri rendeletnek köszönhetően még mindig szorgalmasan ki kell tölteniük az igazolásokat. Reméljük, már nem sokáig lesz így.

Az új szöveg nyom nélkül törli a miniszteri rendeletből az igazolólapok kitöltögetésére vonatkozó részeket. Ez a változás egy uniós rendelkezésnek köszönhető. Az EU-rendelet áprilistól megtiltja, hogy a munkavállalóknak igazolásokat kelljen gyűjteniük arról, hogy mivel foglalkoztak, amikor nem az AETR hatálya alá tartozó autót vezettek. Személyiségi jogi szempontból ez helyes intézkedés, a baj csak az, hogy egyúttal bonyolultabbá is teszi az érintettek mindennapjait.

Ahhoz hasonló a helyzet, mint amikor a rendszerváltás után eltörölték a munkakönyvek használatát. Igaz, akkor is lehetett arra hivatkozni, hogy a minden munkaügyi adatot tartalmazó könyvecske használata nem megfelelő az adatvédelem szempontjából. Viszont praktikus és könnyen használható volt, s szükség esetén nem papírok tömegéből kellett a korábbi munkahelyekre vonatkozó hiteles adatokat összebogarászni.

Most, a tevékenységigazoló-lapokkal  kapcsolatban hasonló a helyzet. Az igazolásokat a munkáltatónak már nem kell kiállítania, a gépkocsivezetőnek viszont továbbra is el kell számolnia az elmúlt 28 napja minden egyes percéről. Eddig a szabadság, betegszabadság igazolása is egyetlen munkáltatói aláírással megtörtént, most cégenként ki kell találni újra, hogyan igazolják az így töltött időket is a gépkocsivezetők.

De nézzük a változásokat!

A tervezett rendelet tehát eltörli a munkáltató kötelezettségét az igazolólapokkal kapcsolatban. A helyére semmi nem kerül, tehát a munkáltatókról teljes egészében leveszik az igazolás kötelezettségét.

Tachográf-műhelyek

A tevékenységigazoló-lapra vonatkozó szabályoktól megfosztott rendelet a korábbinál sokkal részletesebben szól a tachográf-javítással és –kiértékeléssel foglalkozó vállalkozások munkájáról. Bevezet egy új fogalmat: ez a tachográf műhely. Tachográf műhelynek azokat a helyeket nevezzük, ahol a közlekedési hatóság engedélye alapján jogosultak a tachográf szerelésére, Megjelenik egy új szakma is, a tachográf szerelő, aki a közlekedési hatóság engedélye alapján végzi a munkáját.

Tachográfot eddig is csak az ilyen hatósági engedéllyel rendelkező műhely szerelhetett be vagy javíthatott, ebben nem lesz változás. Újdonság, hogy az engedéllyel rendelkező műhelyekben eddig az szerelhetett tachográfot, aki erre megfelelő képzést kapott és műhelykártyával rendelkezik. Az új rendelet szövege viszont előírja tachográf szerelő képesítést az itt dolgozók számára. Egy másik paragrafus viszont kijelenti, hogy a műhelykártya tachográf szerelői engedélynek minősül. ( Látszólag így semmilyen változás nincs. Valójában ez a módosítás teszi lehetővé, hogy a jövőben szakmaszerző tanfolyamként megjelenhessen akár az OKJ-s tachográf szerelő szakmai képzés is, de a változás mégsem hozza azt magával, hogy az összes eddigi szerelőnek újra vizsgáznia kelljen.)

A plombák megbontásával járó szerelési munkákhoz pedig még további képesítések és engedélyek szükségesek: igazolni kell a készüléktípusra szóló jogosultságot, műszaki feltételeket, s szerződésben áll a készülék gyártójával. Újdonság az is, hogy a tachográf műhelynek alkalmaznia kell e tevékenység végzésére képesített tachográf szerelőt.

A továbbiakban a rendelet részletesen bemutatja, mi kell a tachográf műhelyek hatósági engedélyezéséhez. Fontos előírás például, hogy csakis köztartozásmentes adózók kaphatnak erre a munkára engedélyt. Az engedélykérelemhez a szükséges iratok, igazolások:

  •         csatolni kell a gyártó, vagy a gyártó magyar képviselete által kiállított igazolást arról, hogy a műhely szerződött legalább egy digitális készülék gyártójával
  •         be kell mutatni egy tanúsítványt a gyártótól arról, hogy a műhely rendelkezik a szereléshez szükséges technikai feltételekkel – a tanúsítványt két évente újra be kell mutatni
  •         igazolni kell, hogy köztartozásmentes adózó.

A műhelyeknek az eddiginél szigorúbb követelményeket kell teljesíteniük a készülékek vizsgálatával kapcsolatban is. Új előírás, hogy minden egyes készülék vizsgálatáról jelentést kell készíteni, melyet két évig meg kell őrizni. Ezt az NKH bármikor bekérheti.

Ha a javítás során az eszköz teljes újrakalibrálására, új beépítési plakett elhelyezésére van szükség, akkor ezt megelőzően a tachográf teljes memóriáját le kell menteni 2 évre visszamenőleg.

Ha a műhely a vizsgálat során észreveszi, hogy a készüléket megpiszkálták, az adatokat hamisították, ezt az NKH-nak azonnal jelentenie kell. A felfedezett, a működést befolyásoló eszközöket el kell távolítaniuk a járműből. Ha ezt elmulasztják, akkor a műhely az engedélyét, a szerelő pedig a műhelykártyáját kockáztatja – mindkettőt bevonhatja a hatóság.

A műhelyeket a közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrizni fogja – ezek lehetnek akár bejelentés nélküli ellenőrzések is. Az ellenőrzés legkisebb akadályozása esetén is (ez lehet például egy adatváltozás bejelentésének elmulasztása, vagy az engedélytől eltérő típusú tachográf javítása) először 30 napra, majd másodszorra már 90 napra felfüggesztik a műhely működését. A harmadik hibánál bevonják a műhely engedélyét. Ilyenkor egy év elteltével kérheti újra a műhely az engedély kiadását.

A szerelőket még további retorziók is fenyegetik: elveszítik műhelykártyájukat, ha a rendelet szabályait két éven belül 5 esetben megszegik, vagy másodszor súlyosan megszegik. Súlyos vétségnek számít:

  •         a mérőműszerek befolyásolása
  •         a tachográf manipulálására alkalmas eszköz beépítése
  •         ha a tachográfot úgy illeszti, hogy abban manipulácós eszköz volt, vagy
  •         szándékosan valótlan adatot rögzít.

A tachográf használója

A tervezett rendelet a készülékek használatában nem sok változást hoz. A szövegből itt is kikerül a tevékenységigazoló-lapokra vonatkozó rész. A gépkocsivezetőknek a tachográf készüléket, az adatrögzítő lapot vagy a tachográf kártyát kell az előírásoknak megfelelően használniuk.

Az üzemben tartók dolgát egyszerűsíti egy apró változás. A digitális készülékekről továbbra is le kell tölteni és letöltést követően 12 hónapig tárolni az adatokat. Csakhogy az eddigi rendelet erre kizárólag CD vagy DVD lemezt engedélyezett. Lemezeket egyre kevesebb helyen használnak, így az új rendeletből az a szöveg is kikerül. A követelmény továbbra is az, hogy digitális formában kell őrizni az adatokat, de az adathordozót legalább nem írják elő szigorúan.

A rendeletet egyelőre nem fogadták el, a tervezet a kormány honlapján olvasható.

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu