A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Válaszolt a NAV: fontos hírek a belföldi napidíjról

Január elsejétől a belföldi árufuvarozásban dolgozó gépkocsivezetők és kísérők napi 3 ezer forintos adómentes költségtérítést, napidíjat kaphatnak. Az erre vonatkozó jogszabály szöveg azonban több kérdést is felvet. Például nem egyértelmű, hogy a belföldön közlekedő nemzetközi fuvarozók is kaphatnak-e napidíjat, s jár-e ez a térítés a 3,5 tonna alatti kisteherautók vezetőinek? Kérdéseinkre a NAV sajtóosztálya adott választ.

Belföldön dolgozó nemzetközisek napidíja

Egy olvasónk vállalkozása többnyire a nemzetközi árufuvarozás területén dolgozik, de előfordul, hogy autóival belföldi fuvarokat is teljesít. Számára nem egyértelmű, hogy adhatja-e sofőrjeinek a 3 ezer forintos napidíjat, vagy nem? Az erről szóló jogszabály ugyanis egyértelműen megfogalmazza, hogy a januártól adható napidíj a belföldi árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatott munkavállalókra érvényes.  

Megkérdeztük a NAV illetékesét, hogy mit kell érteni ebben az esetben a „belföldi árufuvarozás” fogalma alatt? Beleérthető-e a belföldön dolgozó, de nemzetközi engedélyekkel rendelkező jármű vezetője, vagy csak az, akinek kizárólag belföldi szállításra van érvényes engedélye?

A NAV szerint szerint nem zárja ki az említett 3 ezer forintos napidíj kifizetését az a tény, hogy a vállalkozás nem csupán belföldi, hanem nemzetközi árufuvarozásban is részt vesz. A kérdés az, hogy az adott munkavállaló esetén a belföldi kiküldetés valamint a foglalkoztatás feltételei fennállnak-e. Figyelembe kell venni azt is, hogy ilyen címen csak akkor számolható el a 3 ezer forintos napidíj-átalány, ha a kiküldetés szja szerinti fogalma megvalósul, s ennek ideje a napi 6 órát meghaladja. Az is feltétel, hogy ebben az esetben a kiküldetés többletköltségeire tekintettel a munkáltató más juttatást nem ad.

A napidíj tehát nem automatikus. A gépkocsivezetőnek csak akkor jár ez a juttatás, ha hivatalosan is kiküldetésre küldi őt a munkáltatója. Ez azt jelenti, hogy minden egyes útjáról kiküldetési rendelvényt kell kitölteni.

A gépkocsivezetőt lehet úgy is foglalkoztatni, hogy a munkavégzés helyként az szerepel a szerződésében, hogy „változó”. Nincs egy állandó telephely megjelölve. Ebben az esetben nem értelmezhető  kiküldetés. A kiküldetés azt jelenti, hogy az állandó munkavégzési helyemről egy másik településre küldenek el munkát végezni. Ha nincs ilyen állandó helyem, hanem „változó” a munkavégzés helye, akkor nem tudnak kiküldetésre küldeni. Ilyen esetben nem tudja a munkáltató a napidíjat sem megadni a sofőrjének.

Visszatérve az eredeti kérdéshez: a NAV szerint tehát nem az a döntő, hogy a vállalkozásnak belföldi vagy nemzetközi fuvarozásra van-e engedélye. Ha a járművezető belföldi kiküldetésen vesz részt, akkor jár neki a napidíj.

Napidíj furgonosoknak

Másik olvasónk azt kérdezte, hogy jár-e a belföldi napidíj a 3,5 tonna alatti járművet vezető sofőröknek. Sajnos, ez esetben elutasító volt a NAV válasza, nem jár. A hivatkozás szerint ugyanis a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatottnak azt kell tekinteni, aki a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, vagy más, erről szóló jogszabály rendelkezései szerint engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végez, illetőleg abban árukísérőként közreműködik.

Ebből következően, ha az árufuvarozás nem engedélyhez kötött járművekkel történik, úgy nem alkalmazható a kérdéses napidíj a gépkocsivezetőként, valamint az árukísérőként foglalkoztatott személy esetében sem.

Vállalkozó napidíja

Szintén több olvasónk kérdezte,  hogy elszámolhatja-e a napidíjat saját maga számára az egyéni vállalkozóként dolgozó gépkocsivezető?

Ebben a kérdésben nem egységesek a belföldi és a külföldi kiküldetésre vonatkozó jogszabályok. A 3 ezer forintos belföldi napidíj-átalányt kizárólag az alkalmazottként foglalkoztatott sofőrök és kísérők számára lehet folyósítani. Az egyéni vállalkozó fuvarozóként dolgozó sofőrök ezt a napidíjat nem tudják elszámolni a költségeik között.

Külföldi kiküldetés esetén viszont már más a helyzet. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az egyéni vállalkozó költségként elszámolhatja a külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadást, valamint az erről szóló kormányrendelet szerint naponta számított igazolás nélkül elismert költséget, így a napi 60 eurónak megfelelő összeget is.

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu