A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Adókönnyítéseket kaphatnak a jövőben azok a vállalkozások, melyeket a NAV megbízható cégnek minősít. A szabályok az új rendszer életbe lépésétől kezdve kétfélék lesznek: külön előírások vonatkoznak a megbízható és külön a kockázatos cégekre. Az általános szabályokhoz képest a megbízhatók kedvezőbb elbírálásban részesülnek, a kockázatos cégekre pedig szigorúbb rendelkezések lesznek az irányadók.

Az adóhivatal a jövőben megbízhatóság szerinti megkülönböztetést fog alkalmazni a vállalkozásokkal szemben – ez azonban nem fog egyformán mindegyikre vonatkozni. Csak a cégek, illetve az áfakörbe tartozók esetén él majd a NAV ezzel a megkülönböztetéssel. Kimaradnak tehát az egyéni vállalkozók és az áfamentes kisvállalkozások is.

Mikor lesz egy vállalkozás megbízható?

Mi jelenti a NAV számára a megbízhatóságot? Ezt is összefoglalja az adózás rendjéről szóló törvényjavaslat módosításának terve, melyet nemrég nyújtottak be a parlamentnek.  Nézzük részletesen a megbízható adózó 10 tulajdonságát!

 1. Legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül
 2. A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság nem állapított meg a vállalkozás terhére akkora adókülönbözetet, amely meghaladná az adóteljesítményének  (összes befizetett adójának) 3%-át
 3. A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását
 4. A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és most sem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt.
 5. A mostani negyedév első napján nem rendelkezik 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással
 6. A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt
 7. A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt
 8. Az adóhatóság kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot (pl késve leadott bevallás, elmulasztott bejelentés miatt)
 9. A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt
 10. Nem minősül kockázatos adózónak (részletesen lásd a cikkben később!)

Megbízható cég az lehet, amelyik a felsorolt 10 feltétel mindegyikének egyszerre megfelel. Ha a vizsgált vállalkozás még nincs 5 éves, vagy 5 évnél kevesebb ideje működik áfa-regisztrált adózóként (mert előtte pl. alanyi áfamentes volt), akkor az 5 éves időtartamok helyett azt az időszakot kell majd vizsgálni, amennyi a cég rendelkezésére áll. Az tehát nem kizáró ok, hogy még nincs 5 éves a társaság (az első pont szerint 3 éves folyamatos működés a feltétel).  

A megbízhatóság anyagilag is megérheti

És hogy mik lesznek a megbízhatóság előnyei? Először csak címszavakban:

 •         rövidebb vizsgálat
 •         mulasztási bírság helyett csak felszólítás
 •         50% engedmény mulasztási bírságra és adóbírságra
 •         évente egyszer pótlékmentes részletfizetési lehetőség 500 ezer forint alatti tartozásra.

Lássuk ezeket részletesen!

A megbízható körbe bekerülés egyik előnye például az lesz, hogy rövidebbek lesznek az adóellenőrzések. Annál a cégnél, amelyik folyamatosan megbízható adózónak minősül, egy ellenőrzés nem lehet 180 napnál hosszabb. Ez alól kivétel az az eset, ha a vállalkozó szándékosan lassítja az ellenőrzést, nem ad át kért iratokat, vagy más módon akadályozza a vizsgálatot.

Kisebb vétségek esetén anyagi előnyhöz is juthatnak a megbízható adózók. Ha a megbízható cég elmulaszt egy adatszolgáltatást, bejelentést, nem ad le időben egy bevallást, vagy hibásan adja be azt, akkor csak felszólítást kap, nem pedig mulasztási bírságot. A bírságtól végleg eltekint a hatóság, ha a hiányosságot a felszólításban szereplő határidőre a cég rendezi.

Alacsonyabbak lesznek a bírságösszegek is. Egy megbízható adózó bármit is követ el, legfeljebb az általános szabályok szerinti mulasztási bírság felét szabhatják ki rá. Ez vonatkozik a mulasztási bírságra és az adóbírságra is. Súlyos esetben viszont nem alkalmazható ez a kedvezmény. Súlyosnak ebben az esetben az a vétség számít, ami miatt a vállalkozás elveszíti a megbízható címét. Csak egy példa: ha a mulasztás azzal jár, hogy a cég adószámát fel kell függeszteni, akkor ezzel elveszíti a megbízható jelzést, tehát nem élhet a bírságot csökkentő kedvezménnyel sem.

Részletfizetés. A megbízható cégek évente egyszer kérhetik, hogy 500 ezer forint alatti tartozásukra kamat- és pótlékmentes részletfizetési lehetőséget kapjanak. Erre külön kérelmet kell benyújtani, de azt automatikusan elfogadja az adóhatóság. Sőt, nem is a vállalkozásoknak kell figyelniük, hogy van-e ilyen tartozásuk. A NAV negyedévente küldeni fog egy értesítést a fennálló tartozásról, s ebben ajánlatot is tesz a lehetséges részletfizetésre. Ha erre az ajánlatra 8 napon belül válaszolnak, azzal már létre is jött a kedvezményes törlesztésről a megállapodás. A törlesztésre viszont figyelni kell: ha egy részlet nem érkezik be időre, akkor a megállapodás semmis, s a hátralékot egy összegben kéri a NAV.

Kockázatos adózó

A jó vállalkozók után a rossz vállalkozók osztályát is felállítja a NAV. A kockázatos adózók dolgát megnehezítik.

Kockázatos adózónak az a cég számít majd, amelyikre az alábbi feltételek bármelyike illik:

 •         szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáján
 •         szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján
 •         szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján
 •         egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárási intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos minősítés egy évig áll fenn az erre alapot adó ok bekövetkezésétől számítva. Viszont soron kívül, a következő negyedévtől megszűnik a negatív besorolás, ha az erre okot adó adóhiányt, adótartozást a vállalkozás kamatostul és a rá kirótt bírságokkal együtt hiánytalanul befizeti.

A kockázatos adózók a következő büntetéssel számolhatnak:

 •         75 nap az áfa-visszaigénylés határideje
 •         hosszabb ellenőrzések
 •         magasabb késedelmi pótlék
 •         korábban kell pótlékot fizetni
 •         nem mellőzhető a bírság
 •         másfélszeres bírság jár.

Normál adózók esetén a visszaigényelt áfa kifizetésének határideje ma maximum 75 nap lehet. Ennél korábban is vissza lehet utalni az adót, de legkorábban az esedékességtől számított 30 nap után, 1 millió forint feletti összegnél legkorábban 45 nap után. Ez az általános szabályok szerint is változni fog: 2017-től az áfa-kiutalás maximális határideje 75-ről 45 napra csökken, 2018-tól pedig 30 napra szorítják vissza. A kockázatos adózóknál erre nem lesz mód, nekik minden esetben 75 napot kell várniuk a kifizetésre.

Ellenőrzések. Ha a vizsgálat során, a vizsgálat ideje alatt a céget kockázatossá minősítik, akkor ez 60 nappal azonnal meghosszabbítja az ellenőrzés idejét.

Magasabb lesz a késedelmi pótlék. A kockázatos adózók késedelmi díjként a jegybanki alapkamat ötszörösét fogják fizetni. Viszont kedvező, hogy ezt az adóhatóság is meg fogja fizetni kamatként, ha bármilyen támogatást, adó-visszaigénylést késve fizet ki.

Pótlékfizetés határideje. Ezzel is nehezítik a kockázatos cégek dolgát. A pótlékfizetés kezdő napja nem lehet a határozat kelte, vagy más időpont, csakis az eredeti adó esedékességének a határideje. Így jóval több késedelmi pótlékot kell fizetni.  

Amire a megbízható adózók csak figyelmeztetést kapnak, arra a vétségre a kockázatos adózóknak kötelező a mulasztási bírságot is kiszabni. Ettől a NAV nem tekinthet el. A kötelező legkisebb bírság a legmagasabb összeg fele lehet, ennél kevesebbet kockázatos cégre nem írhatnak elő. A bírságok felső határa pedig az általános szabályok szerint járó összeg másfélszerese lesz.

Az adózókat a NAV a tervek szerint kivétel nélkül minősíteni fogja minden negyedévben. Az első minősítésre 2016. első negyedéve után kerül sor. Ha valamelyik cég ez alapján bekerül a megbízható vagy a kockázatos körbe, arról a NAV küld majd egy határozatot. Ha a cég vitatja ezt a minősítést, akkor kifogást adhat be, amit a NAV 6 hónapon belül fog elbírálni.