A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Pontosabban kell feltüntetni a kiállított számlán, ha az nem tartalmazza az áfát. Alaposan megnő ezzel a számlakiállítók felelőssége – sok esetben nem árt a könyvelőt megkérdezni, hogy pontosan milyen jelölést kell alkalmaznunk. Legjobban a külföldre kiállított számlákra kell ügyelnünk, de a belföldi áfamentes számlázás is okozhat bonyodalmakat, ha nem a pontos megjelölést alkalmazzuk.

Alanyi áfamentesként dolgozó, az adózási kérdésekben kevésbé jártas vállalkozók néha a lehető legváltozatosabb áfakulcsokat tüntetik fel a számláikon. Láttunk már 0 százalékos áfával kiállított számlát, vagy csak egyszerűen „adómentes“ jelöléssel ellátott bizonylatot is. Egyik sem jó, s ha ezek a számlák ilyen jelölésekkel kerülnek a NAV online rendszerébe, az sok kellemetlenséget okozhat.

Ha valamiért nem kell áfát felszámolnunk, akkor annak okát a számlán fel kell tüntetni. Az „adómentes“ jelölés nem elég, ugyanis az adómentességnek pontosan 15 különböző oka lehet. A számlából ki kell annak derülnie, hogy melyik ok alapján lehetünk adómentesek. Ezek elkülönítése nem egyszerű, a nehezebb esetekben érdemes kikérni egy adózási szakember tanácsát arról, hogy melyik jelölést kell alkalmaznunk. Ez természetesen nem érvényes az esetek kilencvenvalahány százalékára, hiszen a legtöbbször egyszerű esetekkel van dolgunk.

A lényeg, hogy az adómentesség okát 2021-től, a NAV új, 3.0 jelű online rendszerének a működésbe állításától kezdve részletezve kell megadni. Szövegesen is meg kell nevezni a számlán a mentesség okát, s meg kell adni annak a megfelelő kódját is. A számlázóprogramok ez utóbbit már elvégzik, pontosan kódolnak a NAV elvárásai alapján. Választani a lehetőségek közül azonban nekünk kell. (A NAV a 3.0 jelű rendszer használatát már év elejétől elvárja, de az online adatszolgáltatás hiányosságait csak áprilistól bünteti).

Az alanyi adómentes vállalkozó például nem írhatja sem a 0 százalékot, sem azt, hogy „mentes az adó alól“. Fel kell tüntetnie, hogy „alanyi adómentes“, melynek a kódja csak az AAM lehet.

Az áfamentesség részletezése során a következő megnevezések és kódok fordulhatnak elő.

kód szöveges megnevezés

hivatkozás a 2007. évi CXXVII. törvényre (áfatörvény) 

Magyarázat
AAM alanyi adómentes A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el az értékhatárt) 
TAM tárgyi adómentes, illetve a tevékenység annak közérdekű vagy speciális jellege miatt adómentes (38.§) (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).
KBAET Közösségen belüli adómentes termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül (89.§) Termékértékesítés másik tagállamban regisztrált adóalanynak, ha a terméket az adott tagállamba szállítják. A vevő közösségi adószámát a számlán fel kell tüntetni.
KBAUK Közösségen belül új közlekedési eszköz értékesítése (89.§ 2.) Új közlekedési eszköz másik tagállamba értékesítése. 
EAM adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre  termékexport harmadik országba
NAM egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
ATK áfa tárgyi hatályán kívül  Az adótörvény szerint nem ügylet, számlázni sem kell, de ha mégis számlát írunk róla, akkor áfamentes. Például kártérítés, közcélú adomány stb.
THK területi hatályon kívül Nem tartozik a magyar áfatörvény hatálya alá, másik országnak van adóztatási joga.
EUFAD37 Áfatörvény 37.§ alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő székhelye, telephelye  határozza meg és az másik tagállamban van. A számlán szerepelnie kell a vevő közösségi adószámának. 
EUFADE Másik tagállamban teljesített, nem az áfatörvény 37.§ alá tartozó, fordítottan adózó ügylet Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet. (A  teljesítési helyének megállapítása nem az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján történik.)  A magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a másik tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése. 
EUE másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem kell adózni a másik tagállamból beszerzett termék, vagy igénybevett szolgáltatás után. (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé)
HO harmadik országban teljesített ügylet Olyan ügylet, aminek a teljesítési helye az EU-n kívül van. 
NO_VAT_CHARGE nincs felszámított áfa a 17.§ alapján Például cégek szétválása vagy összeolvadása esetén egyes termékek a jogutód vállalkozáshoz kerülnek át. 
REFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14.§ alapján történt és az áfát a számla címzettjének meg kell térítenie Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, ezért az adóalanynak adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenes biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.
NONREFUNDABLE_VAT az áfa felszámítása a 11. vagy 14.§ alapján történt és az áfát a számla címzettjének nem kell megtérítenie Ez annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő szerződésben vállalja, hogy megtéríti az adót.

Az áfamentesség eseteit és azok kódjait a NAV online számla 3.0 leírásában találjuk meg ebben a dokumentumban a 119. oldalon: bit.ly/afamentes-kodok.

A felsorolt típusokból látjuk, hogy a legtöbb esettel a napi működés során nem fogunk találkozni. Arra ügyeljünk, hogy ha alanyi mentesség vagy más ok miatt mégis áfamentesen kell számlázni, akkor a helyes megnevezést és kódot alkalmazzuk a számlán!

Nagy Csaba