A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Változik a kötelező biztosítás – nem zárják ki a rakodási károkat

A jövőben a rakodás közben keletkezett károkat is meg kell térítenie a biztosítónak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján. December 23-án lép hatályba a változás, ami törölte a törvényből a rakodási károk kizárását.

A rakodás veszélyes művelet, egy apró figyelmetlenség is jelentős károkat okozhat mind a járműben, mind a felrakás vagy lerakás helyszínén található épületekben, járművekben. A figyelmetlen sofőr tolat és elviszi a raktárajtót. A targoncás hibája miatt az áru leborul, megsérül, esetleg megsérül maga a teherautó is a félresikerült mozdulat következtében. Rengeteg olyan eset fordulhat elő, amikor valamelyik fél kárt szenved rakodás közben.

Jövőre kikerül a törvényből a rakodás kizárása

A rakodás közbeni baleseteket eddig a kötelező biztosításról szóló törvény egyértelműen kizárta a biztosítási felelősség köréből. A törvény jelenleg úgy fogalmaz, hogy a biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett. Ezt a paragrafust ez év végén, december 23-i hatállyal törlik a kgfb-törvényből. 

A rakodás közben általunk okozott károkat fogja téríteni a kötelező

Gondolhatnánk, hogy ez az egyszerűsítés könnyebbé teszi majd a rakodási károk ügyintézést, de ez nem feltétlenül lesz így. Az idézett mondat ugyanis nem arra az esetre vonatkozik, amikor a rakodás alatt álló járműben kárt okoznak a munkások. Itt a kötelező biztosításról van szó, ami a biztosított jármű által okozott károkat téríti meg. Tehát azok a károk kerülnek be így a kgfb-hatókörébe, melyeket az álló járművel okozunk rakodás közben. Ez pedig nem sok, keresnünk kell az ilyen helyzeteket. Tipikusan ilyen egyik olvasónk esete, akinek egy erős szélroham letépte a ponyváját rakodás közben, és az okozott kárt a közelben parkoló autóban. Ezt ma még nem fizeti a biztosító, 2024-ben azonban már nem utasíthatja el az ezzel kapcsolatos kárigényt.

A leállított autókra is kell kgfb

Kisebb mértékben más pontokon is változik a kötelező biztosításról szóló törvény. A gépjármű üzemeltetésének a fogalma helyett a törvény ezentúl a gépjármű használatának a fogalmát fogja alkalmazni. Ez azért fontos, mert a „használat“ meghatározásában egyértelművé tették, hogy a biztosítási kötelezettség kiterjed az akár huzamosabb ideig leállított járműre is. A kgfb-kötelezettség érvényes lesz a jármű bármilyen célú használatára, ami az eredeti rendeltetésével, azaz a szállítási vagy közlekedési funkcióval összefügg. Azaz egy teherautóra például mindaddig meg kell kötni a biztosítást, amíg csak át nem építik azt mondjuk rönkhasító munkagéppé, ami már nem tud közúton közlekedni. Mindez azért fontos, hogy egyértelművé tegyék: a telephely végébe leállított vagy az átépített és közúton már nem használt járműveknek is kell biztosítással rendelkezniük egészen addig, míg ki nem vonjuk őket a forgalomból.

Ha nem közúti munkagép okoz kárt nekünk, arra nem terjed ki

Kiegészült a törvény annak pontosításával, hogy a biztosítás nem terjed ki a zárt területeken okozott kárra, ha azt olyan jármű okozza, amit a közutakon nem lehet használni. Például egy bánya zárt területén egy munkagép okoz kárt a teherautóban, akkor erre egyértelműen nem érvényes a kötelező biztosítás. Hasonló lehet a helyzet, ha például egy versenypályára szállítunk valamit a teherautóval, és egy ott közlekedő versenyautó ütközik neki. Ezekben az esetekben eleve nem a kárt okozó jármű kötelezője fizetne, – hiszen nincs neki – hanem a kártalanítási számláról történne a kárrendezés. Ám most egyértelművé tették, hogy ezekre az esetekre nem érvényes a biztosítás. 

Munkagépek: csak arra érvényes a kötelező, amikor közlekedik vagy szállít

Pontosították a munkagépként való használat kizárásáról szóló szövegrészt is. A törvény eddig úgy szólt, hogy a biztosítás nem terjed ki arra a kárra, ami a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagépként való használata során keletkezett. Az új változat ezt pontosítja. Eszerint akkor zárják ki a biztosításból a károkozást, ha az a gépjármű szállítási, illetve közlekedési eszközkénti rendeltetésétől eltérő módon, munkagépként való használata során keletkezett.  Ennek azoknál  a munkagépeknél lehet jelentősége, amelyek használatuk során részt vesznek a forgalomban, pl. kaszálnak vagy úttisztítást végeznek. Egy ilyen munkagép akkor, amikor a helyszínre tart, közlekedik, a kgfb hatálya alá tartozik, de amikor munkagépként működik, akkor nem érvényes rá a biztosítás.

Nagy Csaba

Forrás: 2023. évi XXXIX. tv. 46-72. §

A Fuvarlevél szerkesztősége azzal foglalkozik, hogy újságai, szakkönyvei és honlapja segítségével támogassa a szállítmányozó vállalkozások működését. Újságcikkeiben, szakmai írásaiban könnyen érthetővé teszi a magyar jogszabályi előírásokat, bemutatja az új technológiákat és megadja a választ az összes olyan kérdésre, amivel olvasói hozzá fordulnak.

Ügyfélszolgálatunk segítségével előfizetőink gyors és pontos szakmai választ kaphatnak felmerült kérdéseikre.

Hirdetés

Hirdetés megrendelése:
Telefon: 30/628-9945
E-mail: hirdetes@ujmedia.eu