A sikeres fuvarozók szakmai lapja

Ügyfélszolgálat: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu

Mobilon kapott fuvarfeladat, valós idejű információk a szállítás minden mozzanatáról, hangbemondásos megjegyzések, időpecséttel ellátott képek, bejegyzések – ezt tudja majd az új elektronikus fuvarlevél. A hamarosan bevezetésre kerülő e-CMR-ről Garai Gézával,  az e-CMR Europe Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk. 

 

Az elektronikus CMR-t már több országban is bevezették, de még nem terjedt el széleskörűen. Mi ennek az oka?

Az elterjedést akadályozza, hogy még nem minden ország csatlakozott a CMR Egyezmény Kiegészítő jegyzőkönyvéhez. Ez Magyarországon már hatályba lépett a 2005. évi 54. törvénnyel.  De az e-CMR használatának feltétele a Kiegészítő jegyzőkönyv előírásainak a betartása is, ez az ún. e-CMR protokol. Ehhez Magyarország még nem csatlakozott hivatalosan. A jogi szabályozás megteremtése tehát még folyamatban van. 

Az e-CMR alkalmazásának másik feltétele, az informatikai háttér megteremtése, már megvalósult az e-CMR Europe Kft. vezetésével.

Mennyire megbízható egy elektronikus fuvarlevél? 

Az elektronikus fuvarlevél lényegesen nagyobb biztonságot ad a papíralapúnál. A résztvevők azonosítása elektronikus aláírással történik, az egyes események idő- és helypecséttel vannak ellátva. Így mindenki számára átláthatóbb és nehezebben manipulálható adatokat nyújt majd a rendszer. Az e-CMR-t csak a felhasználásra jogosultak módosíthatják, de minden módosításon ott lesz az új hely- és időbélyeg.

Tudjuk, hogy a papír alapú CMR-rel lehet csalni, az e-CMR esetében ennek nagyon csekély az esélye. Gondoljuk csak meg, milyen akadályai vannak, hogy valaki a központba küldött adatokat úgy tudja manipulálni, hogy a különböző idő és helypecsétek is megegyezzenek! 

Hogyan fog működni a gyakorlatban?  

Az e-CMR Europe Kft. számítógépes felülete adja az e-CMR alapját. Ide futnak be a fuvarfeladattal kapcsolatos információk. Az a gépjárművezető, aki először használja az e-CMR-t, akkor válhat felhasználóvá, ha a feladó jogosultságot akar adni a sofőrnek. Ilyenkor egy linket küld neki, amivel a sofőr regisztrálni tud a rendszerbe.

A járművezető ezután a fuvarfeladatot a mobiltelefonján kapja meg. Ha elfogadja a fuvart, akkor elindul, és jelzi a rendszernek, hogy megérkezett a felrakóhelyre.

A felrakáskor egy QR kóddal vagy a telefon kijelzőre írt aláírással azonosíthatja magát a felrakó és a sofőr is, így történik meg az áru dokumentált átadása. Ez a QR kód egy félnapos időszakra érvényes, hiszen csak az áru átadásnak az igazolására szolgál.

A felrakás során a sofőr bármikor tehet szöveges észrevételt, vagy feltölthet fényképet ill. bármilyen iratot. Szöveges megjegyzés esetén a sofőr rámondja a mobiltelefonra az észrevételét, hogy mondjuk 10 raklap helyett csak nyolcat kapott, és a szövegfelismerő ezt a szöveget hozzáadja az e-CMR anyagához (bármelyik európai nyelven hangzott is el). Ezzel módosítja az adattartalmat, és aszerint írják alá a felrakónál az e-CMR-t.

A sofőr ezután benyomja az elindul gombot, amivel tájékoztatja a rendszert, hogy útra kelt a rakománnyal, majd azt is jelzi, ha megérkezett, és hogy mikor hívták be.

A rendszerben előre beállítható, hogy a járművezetőtől kapott adatok továbbmenjenek-e más felhasználóknak. Akinek hozzáférési jogosultsága van, az bármikor lekérdezheti ezeket az információkat. Az is beállítható, hogy a rendszer jelezze a lerakónak, hogy a kamion megérkezett hozzá.

Milyen szolgáltatásokat nyújt még az e-CMR rendszere? 

Mi abban különbözünk sok más hasonló elektronikus fuvarlevél programtól, hogy a mi rendszerünkben a járművezető minden mozzanatot dokumentálhat. Minden fuvarfeladathoz tartozik egy napló, ami az eseményeket rögzíti. Így bármilyen fontos esemény utólag is visszakereshető. 

A sofőr egyszerűen rögzítheti a naplóban a fuvar közben előforduló eseményeket. Például ha a felrakást nem a jelenlétében végzik, akkor rámondja a mobiltelefonjára a megjegyzést, hogy a felrakás nélkülem történt. Az átadás-átvételnél a megjegyzés már rajta van az e-CMR-en. Vagy ha indulás után valahol, mondjuk egy hirtelen fékezés miatt megsérül az áru, akkor a sofőr megáll, készít egy fényképet, feltölti és rámondja a telefonra a megjegyzést, hogy itt és itt megsérült az áru. Ha baleset történik, akkor a helyszínen készült hivatalos papírokat is lefényképezi és feltölti. Feltölthető például a rendőrségi vagy túlsúlyról készült jegyzőkönyv, vagyis bármilyen, a fuvarozás szempontjából jelentős adat. Ezek a dokumentumok időpecséttel kerülnek fel a rendszerbe. 

Ez a lehetőség végigkíséri a szállítmányt, sőt még a lerakás után is van lehetőség rögzíteni. Előfordulhat például, hogy a címzett észreveszi, hogy a lerakásnál nem volt észrevehető valamilyen rejtett hiba, akkor azt utólag is jelezheti a rendszernek.

A naplóhoz tehát hozzáférhet a feladó és a címzett is. A feladó is hozzátehet bármilyen anyagot az e-CRM-hez, például leírásokat, fuvarozási szabályokat, veszélyes árura vonatkozó anyagot stb.

A közúti ellenőrző hatóságok is beleláthatnak a rendszerbe?

Az adatok gazdái a felhasználók, tehát ők rendelkeznek arról, hogy az adataik eljuthassanak-e további rendszerekhez, hatóságokhoz. 

A hatóságoknak nincs közvetlen hozzáférésük, de a közúti ellenőr egy QR kód olvasóval most is megnézheti az e-CMR-t. Akkor sincs baj, ha az ellenőrnek nincsen mobil eszköze. Ilyenkor a gépkocsivezető a saját mobiltelefonjáról mutatja meg neki az e-CMR tartalmát.

Van annak akadálya, hogy egy utólagos vizsgálatnál a NAV bekérje a napló adatait?

Természetesen nincs. A rendszer minden szállításhoz rendel egy e-CMR számot, amit a feladó vagy a fuvarozó köteles lesz egy utólagos vizsgálatkor benyújtani. Az adatok megőrzési idejéről azt kell mondjam, hogy azok szinte bármeddig megőrizhetők.

Mik lesznek a főbb előnyei az e-CMR-nek?

Elsősorban a saját megoldásunk előnyeiről tudok beszélni: átláthatóbb folyamatok, időbélyeg és helypecsét, a fuvarozási események visszakereshetősége, gyors számlázás. Ez utóbbi főleg a kisfuvarozók számára nagy előny. Ameddig a dokumentum papíron, gyakran postai úton jut el a címzetthez, addig a számlázás egy hosszas folyamat.  

A feladók és címzettek lényegesen nagyobb árubiztonságra számíthatnak, és arra, hogy a fuvarozási eseményeket valós időben követhetik. A fuvarozók és szállítmányozók biztonságát pedig növeli az a tény, hogy a szállítás közben keletkezett sérülések és más események sokkal egyszerűbben rögzíthetők lesznek, mint a papír alapú rendszernél.

Fizetős lesz a program?

Igen. 

Ön szerint mire számíthatunk, mikorra vehetik használatba a magyar fuvarozók az e-CMR-t?

2022 első felében mindenképpen elindulunk. Amíg Magyarország nem csatlakozik hivatalosan az e-CMR protokollhoz, addig pilótaprojektekkel.

Kaibinger Tamás